ประธานคณะกรรมการบริหารสมาคมการค้ายูโรเปียนเพื่อธุรกิจและการพาณิชย์เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ข่าวทั่วไป สำนักโฆษก -- จันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 14:58:58 น.
ประธานคณะกรรมการบริหารสมาคมการค้ายูโรเปียนเพื่อธุรกิจและการพาณิชย์เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

วันนี้ (9 ก.ค. 2561) เวลา 12.30 น. นาย Stefan Molnar ประธานคณะกรรมการบริหารสมาคมการค้ายูโรเปียนเพื่อธุรกิจและการพาณิชย์ (European Association for Business and Commerce-EABC) และคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมคารวะ นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ณ ห้องรับรอง 1 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล สรุปสาระสำคัญการหารือ ดังนี้

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียินดีต้อนรับคณะผู้บริหารสมาคมการค้ายูโรเปียนเพื่อธุรกิจและการพาณิชย์ (EABC) พร้อมกล่าวขอบคุณที่สมาคมฯ มีส่วนสำคัญในการผลักดันความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างนักธุรกิจยุโรปกับไทยมาโดยตลอด รวมไปถึงการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายการประกอบธุรกิจของนักลงทุนต่างชาติในประเทศไทย ซึ่งรัฐบาลไทยจะนำไปปรับปรุงและประยุกต์ใช้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนต่างชาติต่อไป

ในการนี้ คณะ EABC ได้ยืนยันที่จะสนับสนุนนโยบาย Thailand 4.0 และ ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษตะวันออก (EEC) พร้อมแสดงความคิดเห็นในการดำเนินธุรกิจในไทย อาทิ อุตสาหกรรมยา ประสงค์ให้รัฐบาลไทยสนับสนุนการวิจัยการผลิตยาในไทยให้มากขึ้น ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบราง เห็นว่ารถไฟมีความสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยและสนใจเข้าเป็นหุ้นส่วนการลงทุนร่วมกับประเทศไทย ภาควิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เห็นว่า รัฐบาลไทยควรสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน นอกจากนี้ คณะ EABC ยังประสงค์ให้มีการปรับปรุงกฎระเบียบด้านการลงทุน เช่น การเปิดเสรีแรงงานฝีมือ (Skilled labour) การสร้างแรงจูงใจประเภทที่มิใช่ภาษี เป็นต้น

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่ารัฐบาลไทยได้ดำเนินโครงการ SMART Visa ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในการเข้ามาทำงานและใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและมีศักยภาพสูง รวมถึงการทบทวนกฎเกณฑ์ด้านการให้ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) มาพิจารณาด้วย

ในตอนท้ายทั้งสองฝ่ายต่างเห็นพ้องที่จะให้ไทยและสหภาพยุโรปรื้อฟื้นการเจรจาความตกลงการค้าเสรี FTA ไทยและสหภาพยุโรป ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการค้า การลงทุนของทั้งสองฝ่ายต่อไป

ที่มา: http://www.thaigov.go.th
ข่าวที่เกี่ยวข้อง