รองนายกรัฐมนตรี ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชก่อนเข้าร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่

ข่าวทั่วไป สำนักโฆษก -- อาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561 13:34:24 น.
รองนายกรัฐมนตรี ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชก่อนเข้าร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่

ตามที่นายกรัฐมนตรี กำหนดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 6/2561 ณ จังหวัดชุมพร ในวันที่ 21 สิงหาคม 2561 นั้น

??          พลอากาศเอก ประจิน  จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กำหนดลงพื้นที่เพื่อตรวจราชการหน่วยงานในกำกับด้านยุติธรรม ด้านดิจิทัล และด้านพลังงาน ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 20 สิงหาคม 2561 เพื่อเป็นการเตรียมข้อมูลสำหรับการเข้าประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร ในวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ต่อไป ทั้งนี้พื้นที่ในการลงตรวจราชการของพลอากาศเอก ประจิน  จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพร้อมด้วยคณะ ได้แก่

??เวลา 10.00 น. เดินทางไปยังโรงแยกก๊าซขนอม เพื่อพบปะพูดคุยรับฟังปัญหาจากประชาชนในพื้นที่รอบโรงแยกก๊าซและโรงไฟฟ้าขนอม ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารชัยสนวัฒนา ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

??เวลา 13.00 น. เดินทางไปตรวจเยี่ยมจุดติดตั้งเน็ตประชารัฐ ที่บ้านศาลาสามหลัง หมู่ 7 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

??เวลา 15.00 น. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ ๑๑ พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานภาคี และพบปะพูดคุยรับฟังปัญหาจากประชาชนในพื้นที่ ณ หอประชุมเมือง (ทุ่งท่าลาด) เทศบาลนครศรีธรรมราช ตำบลนาเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

??จากนั้น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจะได้เดินทางต่อไปยังจังหวัดชุมพร เพื่อเตรียมเข้าร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ในวันรุ่งขึ้นต่อไป


กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก
ข้อมูลโดย พลอากาศเอก มณฑล  สัชฌุกร
โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน  จั่นตอง)
ที่มา: http://www.thaigov.go.th
ข่าวที่เกี่ยวข้อง