นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมนิทรรศการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาเด็กเยาวชน จ.ลำปาง

ข่าวทั่วไป Tuesday January 15, 2019 15:38 —สำนักโฆษก

นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมนิทรรศการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาเด็กเยาวชน จ.ลำปาง

วันนี้ (15 ม.ค. 62) เวลา 07.30 น. ณ อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อ.เมืองลำปาง จ. ลำปาง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ได้เยี่ยมชมการจัดแสดงนิทรรศการของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมพบปะนิสิต นักศึกษา เด็กนักเรียน ที่มารอให้การต้อนรับ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนำเยี่ยมชม

เมื่อนายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงได้มีนิสิต นักศึกษาของมหาวิทยาลัยลำปางได้ร่วมร้องเพลงสู้เพื่อแผ่นดิน โดยนายกฯ ร้องเพลงคลอตามไปด้วย จากนั้นตัวแทนเด็กนักเรียนจากโรงเรียนละอออุทิศได้มอบช่อดอกไม้ให้นายกฯ และถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

หลังจากนั้น นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมนิทรรศการการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาเด็กเยาวชน จ.ลำปาง โดยมี ด.ช. ชยกร สุภัทรดิลกกุลโต ประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 และ ด.ญ. ธัญชนก วงศ์วิชัย ประถมศึกษาชั้นปีที่ 5 จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางได้มอบภาพวาดที่วาดด้วยตัวเองให้แก่นายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้แนะนำให้นักเรียนตั้งใจเรียน และพัฒนาตนเองในด้านทักษะอาชีพ เพื่อจะได้นำความรู้ไปต่อยอด ส่งเสริมสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวในระหว่างเรียน

ขณะเดียวนายกรัฐมนตรีได้กล่าวชื่นชมโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบสองภาษาและการจัดการศึกษาแบบ STEM การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ไปใช้ในการเชื่อมโยงและแก้ปัญหาในชีวิตจริง พร้อมแนะนำให้มีการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อรองรับระบบปัญญาประดิษฐ์ (Ai) และการเข้าสู่ 5.0 ในอนาคต อีกทั้ง ขอให้ขยายรถห้องสมุดเคลื่อนที่ เพื่อจะให้ประชาชนได้อ่านหนังสือที่ดีมีประโยชน์ เกิดการพัฒนาเป็นทักษะความรู้ที่สามารถจะนำไปใช้ต่อยอดให้เกิดประโยชน์ได้ในชีวิตประจำวันอีกด้วย

จากนั้น นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน) และเป็นประธานประชุมครม. สัญจรครั้งที่ 1/2562 ต่อไป

.............................................................

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก

ที่มา: http://www.thaigov.go.th


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ