สมาชิกวุฒิสภาญี่ปุ่น และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมคารวะ รองนายกรัฐมนตรี

ข่าวทั่วไป สำนักโฆษก -- ศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 14:38:59 น.
สมาชิกวุฒิสภาญี่ปุ่น และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมคารวะ รองนายกรัฐมนตรี

วันนี้ (18 มกราคม 2562) เวลา 10.00 น. นาย Hirofumi Nakasone สมาชิกวุฒิสภาญี่ปุ่น และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมคารวะ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ในโอกาสเยือนประเทศไทย ณ ห้องรับรอง 1 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

สมาชิกวุฒิสภาญี่ปุ่นแสดงความขอบคุณรองนายกรัฐมนตรีที่ให้เข้าพบ พร้อมทั้งยืนยันความสัมพันธ์ไทยและญี่ปุ่นมีความแน่นแฟ้นมายาวนาน มีการแลกเปลี่ยนการเยือนในทุกระดับ ทั้งราชวงศ์และประชาชน รวมทั้งมีความร่วมมือระหว่างกันในทุกมิติอย่างต่อเนื่อง

ในการนี้ สมาชิกวุฒิสภาญี่ปุ่นแสดงความยินดีในโอกาสที่ไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปีนี้ โดยเห็นว่าภูมิภาคอาเซียนมีความสำคัญยิ่ง ญี่ปุ่นกับไทยสามารถร่วมมือกันต่อไปเพื่อพัฒนาภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โดยรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าประเทศไทยมีข้อได้เปรียบจากการที่ตั้งอยู่จุดศูนย์กลางของอาเซียน ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีความสำคัญในด้านการค้าและเศรษฐกิจ และหวังว่าญี่ปุ่นจะกระชับบทบาทระหว่างญี่ปุ่นกับอาเซียนต่อไป

รองนายกรัฐมนตรีเชิญชวนให้นักลงทุนจากญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) อย่างไรก็ตามการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีความสำคัญเช่นกันที่จะทำให้มีความเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ รวมไปถึงการพัฒนาประเทศ โดยประสงค์ให้ญี่ปุ่นร่วมมือในการพัฒนาและให้ความช่วยเหลือทางด้านการศึกษาและหลักสูตรทางด้านทรัพยากรมนุษย์ในเขต EEC ไม่เพียงจะเป็นการพัฒนาประเทศไทย แต่จะเป็นเชื่อมไปยังภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงด้วย

โอกาสนี้ สมาชิกวุฒิสภาญี่ปุ่นยินดีต่อพัฒนาการทางการเมืองของไทย และพร้อมที่จะสนับสนุนไทยในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP) ด้วย

ในช่วงท้าย สมาชิกวุฒิสภาญี่ปุ่นย้ำว่า รัฐบาลญี่ปุ่นจะยังคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีต่อไปกับรัฐบาลไทยในทุกมิติ
ที่มา: http://www.thaigov.go.th
ข่าวที่เกี่ยวข้อง