นายกฯ เปิดสะพานข้ามแม่น้ำกก รองรับความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน สนับสนุนการท่องเที่ยว อำนวยความสะดวกด้านการจราจร จ.เชียงราย เชื่อมต่อการขนส่งต่อเนื่องเส้นทาง R3

ข่าวทั่วไป Saturday March 16, 2019 15:37 —สำนักโฆษก

นายกรัฐมนตรีเปิดสะพานข้ามแม่น้ำกก รองรับความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน สนับสนุนการท่องเที่ยว อำนวยความสะดวกด้านการจราจรของ จ.เชียงราย และการเชื่อมต่อการขนส่งต่อเนื่องเส้นทาง R3 สู่ประเทศเพื่อนบ้าน

วันนี้ (16 มี.ค. 62) เวลา 12.25 น. ณ สะพานข้ามแม่น้ำกก ตำบลดอยฮาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดสะพานข้ามแม่น้ำกก ที่กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเชียงรายขึ้น เพื่อพัฒนาระบบทางหลวง รองรับปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้น เชื่อมโยงการเดินทางจากเชียงใหม่เข้าสู่เชียงราย และสนับสนุนการขนส่งแบบต่อเนื่องไปสู่เส้นทาง R3 เชื่อมโยงไปสู่ประเทศเพื่อนบ้าน

สำหรับโครงการก่อสร้างทางสายเลี่ยงเมืองเชียงราย มีระยะทาง 21.039 กิโลเมตร โดยเป็นการก่อสร้างเส้นทางใหม่ ขนาด 4 ช่องจราจร (ไป - กลับ) ขนาดช่องจราจรกว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางด้านในกว้าง 1.50 เมตร ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.50 เมตร มีงานก่อสร้างสะพาน 4 แห่ง และจุดกลับรถ 8 แห่ง โดยกรมทางหลวงได้แบ่งโครงการก่อสร้างออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 เริ่มต้นที่ กม.0 - กม.9+025 ระยะทาง 9.025 กิโลเมตร ส่วนที่ 2 กม.9+025– กม.18+411 และบนทล.1418 กม.0+000 – กม.2+628 รวมระยะทาง 12.014 กิโลเมตร ทั้งนี้ หากโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จจะเพิ่มประสิทธิภาพการเคลื่อนตัวของการจราจรบนโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินสายหลัก ตามพันธกิจด้านการพัฒนาระบบโครงข่ายทางหลวงและเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (เส้นทางไทย – จีนตอนใต้: R3) รวมถึงเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านต่าง ๆ ของประเทศและแก้ปัญหาการติดขัดของการจราจรบนทางหลวงสายหลักของประเทศ ซึ่งจะทำให้ประชาชนในพื้นที่และผู้สัญจรไปมาได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง พร้อมทั้ง ส่งเสริมเศรษฐกิจ การค้าการลงทุนในพื้นที่ และยังส่งเสริม สนับสนุนการท่องเที่ยวอีกด้วย

...............

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก

ที่มา: http://www.thaigov.go.th


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ