นายกรัฐมนตรีตรวจราชการพื้นที่กรุงเทพมหานคร ติดตามความก้าวหน้าการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนลุมพินี

ข่าวทั่วไป 20 มีนาคม พ.ศ. 2562 15:58 น. —สำนักโฆษก

นายกรัฐมนตรีเดินทางไปตรวจราชการพื้นที่กรุงเทพมหานคร ติดตามความก้าวหน้าผลการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนลุมพินี พร้อมชมกิจกรรมการออกกำลังกายของประชาชนภายในสวนลุมพินี

วันนี้ (20 มี.ค.62) เวลา 06.30 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ อาทิ พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เดินทางไปตรวจราชการพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนลุมพินี ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ซึ่งมอบหมายให้กรุงเทพมหานครดำเนินการปรับปรุงสวนลุมพินี เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม เมื่อคราวลงพื้นที่ตรวจราชการและพบปะประชาชนในพื้นที่สวนลุมพินี เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยสวนลุมพินีเป็นสวนสาธารณะแห่งแรกของประเทศไทย มีพื้นที่ประมาณ 360 ไร่ เปิดใช้ในปี พ.ศ. 2468 โดยมี พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนักสวนสาธารณะ กรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและนำตรวจเยี่ยมภายในบริเวณสวนลุมพินี

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี ได้สักการะอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เพื่อความเป็นสิริมงคลและระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์ผู้ให้กำเนิดสวนลุมพินี พร้อมชมกิจกรรมการออกกำลังกายของประชาชนภายในสวนลุมพินี และทักทายประชาชนที่เต้นแอโรบิคบริเวณลานแอโรบิค โดยกิจกรรมออกกำลังกายเป็นกิจกรรมที่นายกรัฐมนตรีต้องการส่งเสริมให้ประชาชนทุกคนหันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี และสร้างภูมิคุ้มกัน ลดความเสี่ยงของโรคต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้

จากนั้น นายกรัฐมนตรีได้ตรวจติดตามผลการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนลุมพินีซึ่งแยกเป็นโซนไม้ดอก เช่น แปลงกุหลาบวาเลนไทน์ในบล็อกถนนสายกลาง โซนไม้ดอกริมสระน้ำ (ระยะทาง 300 เมตร) รวมทั้งติดตามผลการเปลี่ยนร่มใหม่ทดแทนของเก่าให้ชมรมต่าง ๆ บริเวณสระน้ำ การเปลี่ยนเต็นท์ใหม่ให้ชมรมในสวนลุมพินี และเยี่ยมชมศูนย์อาหารไทยเดิม พร้อมทักทายประชาชนที่เดินทางมาออกกำลังกายในบริเวณดังกล่าวอย่างเป็นกันเอง โดยประชาชนได้ให้กำลังใจนายกรัฐมนตรีสู้ ๆ และให้อยู่เป็นนายกรัฐมนตรีบริหาราชการประเทศไปอีกนาน ๆ รวมทั้งประชาชนได้กล่าวกับนายกรัฐมนตรีว่ารู้สึกพอใจเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องเต็นท์ของ กทม. แต่ขอให้มีการจัดที่จอดรถให้เพียงพอสำหรับรองรับประชาชนด้วย ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีแนะนำให้ กทม. ปรับเต็นท์ให้สูงขึ้นอีก 50 เซนติเมตร และควรนำร่มมากางโดยรอบเต็นท์ด้วยเพื่อให้เกิดความร่มรื่นและให้มีที่ให้ประชาชนได้นั่งพักผ่อน ตลอดจนให้ปลูกไม้เลื้อยและดำเนินการจัดที่จอดรถรองรับประชาชนที่มาใช้บริการสวนลุมฯ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม รวมทั้งขอความร่วมมือทุกคนและร้านค้าในบริเวณสวนลุมฯ ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาด ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรับจะไปเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วทั้งหมดตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายต่อไป

พร้อมทั้ง นายกรัฐมนตรี ได้ปลูกต้นรวงผึ้งร่วมกับกลุ่มภาคีเครือข่ายพื้นที่สีเขียว ก่อนเดินทางออกจากสวนลุมพินีเพื่อเดินทางไปตรวจเยี่ยมการพัฒนาสวนป่าเบญจกิติต่อไป

--------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก

ที่มา: http://www.thaigov.go.th


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ