เลขาธิการบริหารคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP) เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี

ข่าวทั่วไป สำนักโฆษก -- ศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 16:03:26 น.
เลขาธิการบริหารคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP) เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี

วันนี้ (วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562) เวลา 09.30 น. ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล นางอาร์มิดา ซัลเซียะฮ์ อาลิสจะฮ์บานา (Mrs. Armida Salsiah Alisjahbana) เลขาธิการบริหารคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP) เข้าเยี่ยมคารวะพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ ภายหลังเสร็จสิ้นการหารือ พลโท วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวสรุปสาระสำคัญการหารือดังนี้

นายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีที่นางอาร์มิดา ซัลเซียะฮ์ อาลิสจะฮ์บานา เข้ารับตำแหน่ง และเชื่อว่าประสบการณ์การทำงานด้านการพัฒนาที่หลากหลายในอดีต จะช่วยให้ประสบความสำเร็จในการดำรงตำแหน่งเลขาธิการบริหาร ESCAP ที่ประเทศไทย โดยรัฐบาลไทยในฐานะของประเทศเจ้าบ้าน ยินดีที่จะร่วมมือและสนับสนุนการทำงานของ ESCAP ดังเช่นที่ผ่านมา โดยกระทรวงการต่างประเทศในฐานะหน่วยประสานงานหลักของไทยจะร่วมมือและประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการอำนวยความสะดวกในการจัดการประชุมหรือกิจกรรมของ ESCAP เพื่อประโยชน์และความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกต่อไป

นางอาร์มิดา ซัลเซียะฮ์ อาลิสจะฮ์บานา เลขาธิการบริหาร ESCAP รู้สึกเป็นเกียรติที่นายกรัฐมนตรีอนุญาตให้เข้าเยี่ยมคารวะในวันนี้ พร้อมกล่าวขอบคุณรัฐบาลไทยที่ให้การสนับสนุนการทำงานของ ESCAP มาโดยตลอด โดยปัจจุบัน ESCAP มีบทบาทสำคัญทั้งในระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก และระดับโลก เป็นเวทีหลักในภูมิภาคที่รัฐสมาชิกใช้หารือในประเด็นด้านเศรษฐกิจและสังคมที่สำคัญ โอกาสนี้ เลขาธิการบริหาร ESCAP ยังกล่าวชื่นชมข้อริเริ่มหุ้นส่วนความร่วมมือบนพื้นฐานการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (SEP for SDGs Partnership) ของรัฐบาล ซึ่งช่วยยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศกำลังพัฒนา หวังว่าทั้งสองฝ่ายจะสามารถเพิ่มพูนความร่วมมือในกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืนกันมากขึ้น

เลขาธิการบริหาร ESCAP กล่าวว่า ESCAP จะจัดการประชุม Asia-Pacific Forum on Sustainable Development (APFSD) ครั้งที่ 6 ในวันที่ 27-29 มีนาคม 2562 และการประชุมประจำปี สมัยที่ 75 ในวันที่ 27-31 พฤษภาคม 2562 โดยใช้หัวข้อหลักเดียวกันคือ “Empowering people and ensuring inclusiveness and equality” และรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเข้าร่วม และพระราชทานพระราชดำรัสต่อที่ประชุมประจำปีของ ESCAP ในปีนี้ด้วย

ในช่วงท้าย นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ในฐานะที่ไทยเป็นประธานอาเซียนและเป็นผู้ประสานงานของอาเซียนด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ประเทศไทยพร้อมที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับสหประชาชาติและ ESCAP เพื่อสนับสนุนการสร้างประชาคมอาเซียนที่มีความยั่งยืน นอกจากนี้ ไทยยังตั้งใจจะส่งเสริมหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคให้มีผลเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับเป้าหมายของสหประชาชาติที่จะปฏิรูประบบงานด้านการพัฒนา ซึ่งเลขาธิการบริหาร ESCAP ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ไทยแสดงบทบาทที่สำคัญในภูมิภาค โดยเฉพาะการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ที่มา: http://www.thaigov.go.th
ข่าวที่เกี่ยวข้อง