นายกรัฐมนตรีขอให้ทุกคนใช้โอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก นำพาประเทศไทยสู่ความสงบสันติ

ข่าวทั่วไป 26 มีนาคม พ.ศ. 2562 15:37 น. —สำนักโฆษก

วันนี้ ( 26 มีนาคม 2562) เวลา 14.20 น. ณ บริเวณห้องโถง ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีกล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า ภายหลังจากการเลือกตั้งแล้ว ต้องการให้ทุกคนมุ่งสู่พิธีสำคัญคือพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งมีหลายกิจกรรมด้วยกัน โดยจะเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นไป ทั้งนี้ รัฐบาลได้แต่งตั้งคณะทำงานในทุกจังหวัดในการเตรียมการเรื่องดังกล่าว โดยพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจะแบ่งออกเป็น 3 ห้วงเวลา คือช่วงก่อนพิธี ช่วงพิธี และช่วงหลังพิธี ซึ่งจะมีกิจกรรมหลายกิจกรรมทั้งของภาครัฐ และเอกชนร่วมกันจัดกิจกรรม และได้เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาแล้ว ที่มา: http://www.thaigov.go.th

นายกรัฐมนตรีขอให้ทุกคนใช้โอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก นำพาประเทศไทยสู่ความสงบสันติ

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า พระราชพิธีดังกล่าวต้องจัดให้สมพระเกียรติ และเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย เกิดความรักความสามัคคี โดยต้องการให้ใช้โอกาสพระราชพิธีสำคัญนี้ในการนำพาประเทศไทยสู่ความสงบสันติอย่างยั่งยืนตามแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อไป


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ