นายกรัฐมนตรี เป็นประธานปลูกต้นรวงผึ้ง ปฐมฤกษ์ ในโครงการ “1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ”

ข่าวทั่วไป สำนักโฆษก -- พุธที่ 17 เมษายน 2562 14:40:40 น.

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562

วันนี้ (17 เมษายน 2562) เวลา 08.30 น. ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ บริเวณสนามหญ้าหน้า  ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 ร่วมด้วยรองนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ผู้บริหารสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี หัวหน้าส่วนราชการ

เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2562  ที่ผ่านมา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานวโรกาส  ให้นายกรัฐมนตรีนำผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด และผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เข้ารับพระราชทานต้นไม้มงคล เพื่อเชิญไปปลูกเป็นปฐมฤกษ์ บนถนนเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้โครงการ “1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562  โดยแต่ละจังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานคร จะเลือกถนนที่มีความสำคัญหรือเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัด เพื่อดำเนินการปลูกต้นไม้ ให้ร่มรื่นสวยงามตลอดสองข้างทาง ปรับภูมิทัศน์ถนนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงามและปลอดภัย ทั้งในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ

โอกาสนื้ พลเอก วิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี กล่าวรายงานใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า “เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานต้นรวงผึ้ง อันเป็นต้นไม้มงคลประจำรัชกาล อีกทั้ง ต้นไม้ยังเป็นสัญญาลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ และแผ่กิ่งก้านสาขาให้ความร่มเย็นเฉกเช่นเดียวกับพระบารมีแผ่ไพศาลแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะทรงปกปักษ์รักษาอาณาประชาราษฎร์ ให้ได้รับความผาสุกร่มเย็นทั่วกัน”

จากนั้น นายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานปลูกต้นรวงผึ้ง ปฐมฤกษ์   ณ บริเวณสนามหญ้าด้านหน้า ตึกไทยคู่ฟ้า  โดยมีป้ายประกอบข้อความว่า  ต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่นายกรัฐมนตรี ในโครงการ “1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 ปลูกโดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี วันพุธที่ 17 เมษายน 2562

……………………………………………………………………………

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก
ที่มา: http://www.thaigov.go.th
ข่าวที่เกี่ยวข้อง