ครม. เห็นชอบมาตรการพยุงเศรษฐกิจในช่วงกลางปี 2562 ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการใช้จ่ายในประเทศ

ข่าวทั่วไป Tuesday April 30, 2019 15:08 —สำนักโฆษก

ครม. เห็นชอบมาตรการพยุงเศรษฐกิจในช่วงกลางปี 2562 ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการใช้จ่ายในประเทศ

วันนี้ (30 เมษายน 2562) เวลา 14.15 น. ณ ศูนย์แถลงข่าว นารีสโมสร นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยเห็นชอบมาตรการพยุงเศรษฐกิจในช่วงกลางปี 2562 ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการใช้จ่ายในประเทศ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ มีรายละเอียด ดังนี้

มาตรการพยุงเศรษฐกิจในช่วงกลางปี 2562 ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประกอบด้วย มาตรการเพิ่มเบี้ยคนพิการ ผู้พิการรับเบี้ยคนพิการเพิ่มจากเดิม 200 บาท/คน/เดือน เพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย ดูแลสุขภาพและเดินทาง ระยะเวลา 5 เดือน ตั้งแต่ พฤษภาคม -กันยายน 2562 มาตรการบรรเทาภาระค่าครองชีพให้แก่เกษตรกร เกษตรกรจะได้รับการช่วยเหลือค่าปุ๋ย ยาฆ่าแมลงและปัจจัยการผลิตอื่นๆที่จำเป็น 1,000 /คน ในช่วงที่รายได้เกษตรกรหดตัว ราคาผันผวน (เพียงครั้งเดียว) มาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของพ่อแม่ช่วยเปิดปีการศึกษา จำนวน 500 บาทต่อบุตร 1 คน เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระให้พ่อแม่เรื่องค่าชุดนักเรียนอุปกรณ์การศึกษาช่วงลูกปิดเทอม ซึ่งเป็นช่วงที่ผู้ปกครองมักมีค่าใช้จ่ายสูงของปี มาตรการพยุงการบริโภคของผู้มีรายได้น้อย สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพิ่มเพดานในช่องร้านธงฟ้าฯ ให้ถึง 500 ต่อคนต่อเดือน เพื่อช่วยเหลือบรรเทาปัญหาปากท้องและรักษากำลังซื้อของเศรษฐกิจฐานราก โดยให้ใช้ได้ในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน 2562 หลังจากมาตรการสิ้นสุดแล้ว จะได้มีการประเมินผลและการวัดความคุ้มค่า เพื่อนำผลสรุปรายงานต่อคณะกรรมการฯ โดยมาตรการพยุงเศรษฐกิจช่วงกลางปี 2562 ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้นประมาณ 13,210 ล้านบาท

มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการใช้จ่ายในประเทศ และระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax) ได้แก่ มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทั่วประเทศไทย สำหรับค่าบริการนำเที่ยว ค่าที่พักโรงแรม โฮมสเตย์ในเมืองหลักสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไม่เกิน 15,000 บาท และในเมืองรองไม่เกิน 20,000 บาท โดยจะต้องเป็นรายจ่ายที่เกิดขึ้นตั้งแต่ 30 เมษายน - 30 มิถุนายน 62 มาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นการซื้อสินค้าเกี่ยวกับการศึกษาและกีฬา สำหรับค่าซื้อสินค้าเพื่อการศึกษาและกีฬาไม่เกินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 15,000 บาท ตามที่จ่ายจริงตั้งแต่ 1 พฤษภาคม- 30 มิถุนายน 62 มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมสินค้าท่องเที่ยวท้องถิ่นไทย สำหรับค่าซื้อสินค้าโอท้อปนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไม่เกิน 15,000 บาท โดยจะต้องเป็นรายจ่ายที่เกิดขึ้นตั้งแต่ 30 เมษายน- 30 มิถุนายน 62 มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการอ่าน ค่าซื้อหนังสือและค่าบริการอีบุ๊คสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไม่เกิน 15,000 บาท ตามที่จ่ายจริงตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562 มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ค่าซื้อบ้านพร้อมที่ดินหรืออาคารห้องชุด ที่มีมูลค่าไม่เกิน 5,000,000 บาท นำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ไม่เกิน 200,000 บาท ตามที่จ่ายจริงตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบคือ 30 เมษายน- 31 ธันวาคม 2562 และมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์

ทั้งนี้ มาตรการพยุงเศรษฐกิจในช่วงกลางปี 2562 เป็นการอัดฉีดเม็ดเงินลงสู่ระบบเศรษฐกิจของประเทศ จำนวน 13,210 ล้านบาท เพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายจากประชาชนและเอกชน ซึ่งจะผลักดันให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี 2562 เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังประมาณไว้คือ เท่ากับร้อยละ 3.9 นอกจากนี้ ยังหวังช่วยผู้มีรายได้น้อย ในการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็น ในการดำรงชีพ ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนกลุ่มดังกล่าวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ที่มา: http://www.thaigov.go.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ