นายกรัฐมนตรีและภริยา พร้อมด้วยรองนายกรัฐมนตรี นำแจกันดอกไม้ไปถวายพระพร หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อถวายความจงรักภักดี

ข่าวทั่วไป สำนักโฆษก -- พุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 14:16:54 น.

นายกรัฐมนตรีและภริยา พร้อมด้วยรองนายกรัฐมนตรี ได้นำแจกันดอกไม้ไปถวายพระพรหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อถวายความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ และถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี

ในวันนี้ เวลา 10.00 น. ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน นายกรัฐมนตรีและภริยา พร้อมด้วยรองนายกรัฐมนตรี ได้นำแจกันดอกไม้ไปถวายพระพรหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อถวายความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติและถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ สถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมราชินี รวมทั้งมอบผู้แทนถวายแจกันดอกไม้เพื่อถวายพระพรพระบรมวงศ์ในโอกาสมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้เฉลิมพระปรมาภิไธย? พระนามาภิไธย สถาปนาและเฉลิมพระนามพระบรมวงศ์

ที่มา: http://www.thaigov.go.th
ข่าวที่เกี่ยวข้อง