นายกรัฐมนตรีเชิญชวนคนไทยบริโภคผลไม้ไทยในงาน “ผลไม้ไทย อร่อยที่สุดในโลก”

ข่าวทั่วไป สำนักโฆษก -- อังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 15:43:26 น.

นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมกิจกรรมประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม ส่งเสริมการตลาดและการบริโภคผลไม้ไทย ภายใต้ชื่องาน “ผลไม้ไทย อร่อยที่สุดในโลก” (Thailand Fruit Festival 2019: The World’s Most Delicious Fruits Fair)

วันนี้ (21 พฤษภาคม 2562) เวลา 08.30 น. ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ บริเวณด้านหน้าตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมกิจกรรมประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและการบริโภคผลไม้ไทย ภายใต้ชื่องาน “ผลไม้ไทย อร่อยที่สุดในโลก” (Thailand Fruit Festival 2019: The World’s Most Delicious Fruits Fair)

โอกาสนี้ นางสาวชุติมา บุญยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นำคณะจัดกิจกรรมฯ เข้าพบเพื่อประชาสัมพันธ์ กระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการบริโภคผลไม้ไทย โดยการขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้กับเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน  และผู้ประกอบการ SMEs ประเภทต่าง ๆ และจำหน่ายผลไม้ ภายใต้ชื่องาน “ผลไม้ไทย อร่อยที่สุดในโลก ระหว่างวันที่ 22-26 พฤษภาคม 2562 ณ ลานด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร เป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้กับเกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ค้า รวมทั้งวิสาหกิจชุมชน (OTOP) จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ได้มีสถานที่จำหน่ายสินค้า และสามารถจำหน่ายได้ในราคาที่เป็นธรรม  เป็นการยกระดับราคาผลไม้ของไทย และสร้างรายได้เพิ่มให้ผู้ผลิตสินค้า

จากนั้น นายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมสินค้าแปรรูป เช่น สารสกัดจากหญ้าหวาน ทุเรียนอบแห้ง พร้อมแนะนำการผลิตสินค้าให้เน้นคุณภาพ การแปรรูปสินค้าให้การถนอมอาหารที่ล้นตลาดให้กลับมามีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น จัดจำหน่ายในราคาย่อมเยา สิ่งที่สำคัญคือคงความอร่อยและคุณค่าทางโภชนาการ พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีได้ช่วยอุดหนุนผลไม้ เงาะ มังคุด ลองกอง โดยแจกจ่ายให้กับสื่อมวลชนเพื่อช่วยประชาสัมพันธ์อีกด้วย


กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สำนักโฆษก
ที่มา: http://www.thaigov.go.th
ข่าวที่เกี่ยวข้อง