นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงาน “วันต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2562” ย้ำความมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในประเทศ

ข่าวทั่วไป Thursday June 6, 2019 15:31 —สำนักโฆษก

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงาน “วันต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2562” ย้ำความมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในประเทศ

วันนี้ (วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562) เวลา 09.30 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงาน “วันต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2562” ภายใต้แนวคิด "ประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยค้ามนุษย์" ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ แกรนด์ บอลลูม ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และ นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยเอกอัครราชทูต ผู้แทนองค์การระหว่างประเทศ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชนกว่า 600 คน เข้าร่วมงาน ภายหลังเสร็จสิ้น พลโท วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวสรุปสาระสำคัญดังนี้

นายกรัฐมนตรีรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาเป็นประธานเปิดงาน “วันต่อต้านการค้ามนุษย์” ประจำปี 2562 ในวันนี้ เชื่อว่าการค้ามนุษย์เป็นเรื่องที่ทุกประเทศต้องให้ความสำคัญ ป้องกัน พร้อมแก้ไขปัญหา และตระหนักถึงภัยที่จะเกิดขึ้น ซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง ด้วยความมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์อย่างต่อเนื่องและจริงจังทำให้ไทยได้รับการจัดอันดับที่ดีขึ้นในรายงานการค้ามนุษย์ ของกระทรวงการต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา การปลดใบเหลืองการทำประมงผิดกฎหมายของสหภาพยุโรป ซึ่งนายกรัฐมนตรีขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรพัฒนาเอกชน องค์การระหว่างประเทศที่สนับสนุน และให้ความร่วมมือกับส่วนราชการอย่างดี

อย่างไรก็ดี กระบวนการค้ามนุษย์ยังใช้วิธีการหลอกลวงในรูปแบบใหม่ โดยไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย และการปราบปราม ประเทศไทยและทั่วโลกจึงต้องร่วมมือกันคิดก้าวข้ามวิธีการของขบวนการค้ามนุษย์ เพื่อหาวิธีการป้องกันและเท่าทันกลุ่มผู้ค้ามนุษย์ให้มากยิ่งขึ้น นายกรัฐมนตรีขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินงานอย่างจริงจังในทุกมิติอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม

ด้านการดำเนินคดีและบังคับใช้กฎหมาย ควรมีการปราบปรามผู้กระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ ขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติ และขบวนการลักลอบขนคนเข้าเมืองอย่างเด็ดขาดและจริงจัง โดยเฉพาะการดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง ตลอดจนการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพแก่เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย พนักงาน

ด้านการคุ้มครองช่วยเหลือ รัฐบาลได้พัฒนากลไกและเครื่องมือใหม่ๆ ในการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ประเทศไทยยังได้บูรณาการ ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

ด้านการป้องกัน รัฐบาลไทยมีการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว เพื่อเป็นมาตรการป้องกันตั้งแต่ต้นเหตุของการค้ามนุษย์ และได้ยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองแรงงานให้สอดคล้องกับหลักมาตรฐานสากล โดยในปี 2562 นี้ รัฐบาลมีนโยบาย “การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์” ที่จะต้องสานต่อการขจัดการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้นไป และป้องกันกลุ่มเสี่ยง ไม่ให้ตกเข้าสู่ขบวนการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติ เร่งรัดการดำเนินคดีเพื่อนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษขั้นเด็ดขาด คุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานตามหลักสิทธิมนุษยชนและมาตรฐานสากลโดยปฏิบัติอย่างเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ

ในตอนท้าย นายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีกับนักเรียน นักศึกษา และประชาชน ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดหนังสั้น และแอนิเมชั่นรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ และแสดงความยินดีกับผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานที่ได้รับรางวัลดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พร้อมขอให้ทุกภาคส่วนมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ผนึกกำลังร่วมกันทำงานตามเจตนารมณ์เพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชนและสร้างความเชื่อมั่นของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศต่อไป

ที่มา: http://www.thaigov.go.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ