นายกรัฐมนตรีถวายเครื่องสักการะเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา แด่สมเด็จพระสังฆราชและสมเด็จพระวันรัต

ข่าวทั่วไป Monday July 15, 2019 14:15 —สำนักโฆษก

นายกรัฐมนตรีถวายเครื่องสักการะเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา แด่สมเด็จพระสังฆราชและสมเด็จพระวันรัต

วันนี้ (15 กรกฎาคม 2562) เวลา 16.00 น. ณ พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และศาลาทรงไทยหน้ากุฏิดารากร วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นางนราพร จันทร์โอชา ภริยา ถวายเครื่องสักการะเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2562 แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และสมเด็จพระวันรัต

เมื่อนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กราบนมัสการสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก กล่าวคำถวายเครื่องสักการะ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายธูปเทียนแพ พุ่มดอกไม้ เทียนพรรษา ผ้าไตร และเครื่องไทย ในการนี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้ประทานพรแก่นายกรัฐมนตรี โดยให้ยึดหลักธรรมในพุทธศาสนา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา เพื่อใช้ในการทำงาน

จากนั้น นายกรัฐมนตรีและภริยาเดินทางต่อไปยังวัดบวรนิเวศวิหาร ณ ศาลาทรงไทยหน้ากุฏิดารากร เพื่อกราบนมัสการสมเด็จพระวันรัต โดยนายกรัฐมนตรีได้ถวายเครื่องสักการะ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายธูปเทียนแพ พุ่มดอกไม้ เทียนพรรษา ผ้าไตร และเครื่องไทยธรรม เมื่อได้เวลาสมควรนายกรัฐมนตรีและภริยาได้กราบลาสมเด็จพระวันรัตและเดินทางกลับ

……………………………………………………………………….

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก

ที่มา: http://www.thaigov.go.th


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ