รอง นรม. พลเอก ประวิตร ฯ มอบนโยบายแก่หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น เน้นจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน โดยเฉพาะน้ำอุปโภคบริโภค

ข่าวทั่วไป สำนักโฆษก -- เสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 15:31:39 น.

รอง นรม. พลเอก ประวิตร ฯ มอบนโยบายแก่หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น เน้นจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน โดยเฉพาะน้ำอุปโภคบริโภค

วันนี้ (?7 กันยายน 2562?) ?เวลา 11.00 น.? ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนอุบลรัตน์ ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีรับ ฟังรายงานสรุปสถานการณ์น้ำเขื่อนอุบลรัตน์ และสรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากสภาวะฝนทิ้งช่วง โดยภาพรวมปริมาณน้ำในเขื่อนในพื้นที่ภาคอีสานตอนใต้และเขื่อนอุบลรัตน์ยังคงต่ำกว่าเกณฑ์และน่าเป็นห่วงต่อสถานการณ์ภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ ภายหลังการรับฟังรายงานสรุปฯ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวมอบแนวทางการปฏิบัติงานว่า ให้จัดทำแผนบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน โดยเฉพาะน้ำอุปโภคบริโภค โดยเร่งผันน้ำลงเขื่อนต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อรองรับการใช้น้ำในช่วงฤดูแล้ง ต้องไม่ให้เกิดภัยแล้ง พร้อมฝากให้ผู้ว่าราชการจังหวัด พิจารณาดำเนินการขุดแก้มลิง เพื่อใช้ในการกักเก็บน้ำในพื้นที่ต่างๆ ให้ครอบคลุม รองนายกรัฐมนตรีกล่าวต่อไป นายกรัฐมนตรีฝากกำชับทุกหน่วยงาน บูรณาการงานเพื่อบรรเทาผล กระทบต่อประชาชนอย่างทันท่วงที โดยเฉพาะการติดตามสถานการณ์พายุอย่างใกล้ชิด เพื่อแจ้งเตือนประชาชนให้เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างสม่ำเสมอ


กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก
ที่มา: http://www.thaigov.go.th
ข่าวที่เกี่ยวข้อง