รองนรม. พลเอก ประวิตร ฯ ขอประชาชนเชื่อมั่นการแก้ไขปัญหา และการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล แนะผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ใช้เงินเพื่อการดำรงชีพอย่างเหมาะสม

ข่าวทั่วไป 7 กันยายน พ.ศ. 2562 15:32 น. —สำนักโฆษก

------------------------- กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก ที่มา: http://www.thaigov.go.th

รองนรม. พลเอก ประวิตร ฯ ขอประชาชนเชื่อมั่นการแก้ไขปัญหา และการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล แนะผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ใช้เงินเพื่อการดำรงชีพอย่างเหมาะสม

วันนี้ (7 กันยายน 2562) เวลา 15.00 น.? ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีรับฟังรายงานการดำเนินงานโครงการตามนโยบายแห่งรัฐบาลของจังหวัดขอนแก่น ติดตามโครงการสวนป่าประชารัฐ พร้อมมอบหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชน มอบเอกสารสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน สปก. 4-01 มอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และมอบถุงยังชีพให้ผู้แทนมารดาเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จากนั้น รองนายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุ พร้อมกล่าวให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ขอให้ทุ่มเทกำลังใจและกำลังกายช่วยเหลือประชาชน สำหรับประชาชนที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ก็ขอให้นำเงินไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำรงชีพอย่างเหมาะสม พร้อมฝากให้ทุกคนช่วยกันดูแลรักษาป่าไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างความสมดุลทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อชุมชน เพื่อคนในชุมชนจะได้ใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และศูนย์การเรียนรู้ ในตอนท้ายรองนายกรัฐมนตรียังกล่าวขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลเพราะมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และประเทศชาติอย่างแท้จริง ซึ่งสิ่งสำคัญคือ ทุกภาคส่วนจะต้องมีความรัก ความสามัคคี ปรองดองกัน ร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน และเพื่อความกินดีอยู่ดีของคนไทยทุกคน


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ