รมต.นร. นายเทวัญ ฯ เป็นประธานแถลงข่าว “เทศน์มหาชาติและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ระหว่าง 19-22 กันยายน นี้

ข่าวทั่วไป Friday September 13, 2019 15:08 —สำนักโฆษก

รมต.นร. นายเทวัญ ฯ เป็นประธานแถลงข่าว “เทศน์มหาชาติและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ระหว่าง 19-22 กันยายน นี้

วันนี้ (13 ก.ย.62) ณ หอประชุมพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีและร่วมแถลงข่าว “เทศน์มหาชาติและปฏิบัติธรรม เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลเห็นชอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยสำนักงานพุทธมณฑล จัดงานเทศน์มหาชาติและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ เนื่องในวโรกาสต่างๆ ตั้งแต่พุทธศักราช 2533 เป็นต้นมา ในปีพุทธศักราช 2562 นี้ ถือเป็นครั้งที่ 30 มหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นชอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดงานเทศน์มหาชาติและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามทางพระพุทธศาสนา อีกทั้งยังแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วย

ทั้งนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสนพระทัยในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีมาโดยตลอด โดยเฉพาะประเพณีการเทศน์มหาชาติ โดยได้เสด็จฯ มาสดับพระธรรมเทศนาเทศน์มหาชาติ ณ พุทธมณฑล เป็นจำนวนถึง 13 ครั้ง โอกาสนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขอเชิญชวนหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ร่วมรับฟังและรับเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติในแต่ละกัณฑ์ พร้อมทั้ง ได้กราบอาราธนาพระภิกษุที่มีความสามารถในการเทศน์มหาชาติมาเป็นองค์แสดงในแต่ละกัณฑ์อีกด้วย

อนึ่ง เทศน์มหาชาติและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 22 กันยายน 2562 ณ หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติและร่วมฟังเทศน์มหาชาติ “มหาเวสสันดรชาดก” 13 กัณฑ์ โดยประชาชนที่สนใจสามารถร่วมปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งในวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จะเสด็จเป็นองค์ประธานพิธีเปิดงานเทศน์มหาชาติฯ และในวันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงสดับพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดก และทรงเป็นประธานกัณฑ์เทศน์มหาชาติ “กัณฑ์มหาราช” ณ หอประชุมพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้วย สำหรับพุทธศาสนิกชนที่สนใจเข้าร่วมงาน “เทศน์มหาชาติและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.onab.go.th หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2441 7965 – 6

................................................

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก

ที่มา: http://www.thaigov.go.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ