นายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2562 แนะผู้ประกอบการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ

ข่าวทั่วไป Monday September 16, 2019 15:12 —สำนักโฆษก

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2562 แนะผู้ประกอบการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ

วันนี้ (16 ก.ย 62) เวลา 13.30 น. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2562 (The Prime Minister's Industry Award 2019) พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูง สถาบันเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ผู้แทนสมาคมชมรมธุรกิจอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการธุรกิจอุสาหกรรม เข้าร่วมงานกว่า 600 คน โดยมีนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้กล่าวรายงานสรุปว่า รางวัลอุตสาหกรรมประจำปี 2562 (The Prime Minister's Industry Award 2019) จะเป็นขวัญกำลังใจ และเป็นพลังแห่งการเป็นต้นแบบของผู้ประกอบกิจการทุกสาขา ให้มีความคิดริเริ่ม มีความวิริยะอุตสาหะในการสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ โดยในปีนี้มีผู้ประกอบการได้รับรางวัลรวม 68 ราย ประกอบด้วย 1) รางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม 1 รางวัล คือ บริษัทไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด 2) รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น 46 รางวัล 3) รางวัลอุสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น 21 รางวัล นอกจากนี้ ยังมีรางวัลชมเชยให้กับผู้ประกอบการในส่วนของรางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่นอีก 12 รางวัล เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ประกอบการในการปรับปรุงพัฒนาธุรกิจต่อไป

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้มอบรางวัลแก่ผู้ประกอบการ พร้อมกล่าวความตอนหนึ่งว่า ยินดีกับผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัล แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไทย ซึ่งเป็นตัวชี้วัดว่าประเทศเรากำลังเดินหน้าไปสู่การเป็นประเทศที่มีรายได้สูง การได้รับรางวัลอุตสาหกรรมประจำปีนั้น ต้องถือว่าเป็นผู้ประกอบการที่มีความมุ่งมั่น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และความพากเพียร ดำเนินกระบวนการผลิตและกระบวนการทำงานอย่างมีคุณภาพ คำนึงถึงความใส่ใจที่มีต่อผู้บริโภค และมีการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งชุมชนและธรรมชาติโดยรอบ อันเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมรายอื่น ๆ นำไปปรับใช้และปฏิบัติตาม

นายกรัฐมนตรียังเน้นย้ำถึงการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อส่งเสริมและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการมุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่ส่งเสริมการทำตลาดในกลุ่มอุตสาหกรรมศักยภาพ เพื่อเชื่อมโยงอุตสาหกรรมไทยสู่สากล การส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ในเชิงสร้างสรรค์ เพิ่มศักยภาพ SMEs และผู้ประกอบการชุมชน เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจในพื้นที่ระดับภาค ระบบเศรษฐกิจทุกระดับต้องเดินไปด้วยกัน ผู้ที่สำเร็จต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันในระบบ พี่จูงน้อง เพื่อนจูงเพื่อน

สำหรับภาคการผลิต รัฐบาลได้มุ่งเน้นยกระดับสถานประกอบการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย พลังงาน และพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศแบบครบวงจร ตลอดจนการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ การเชื่อมโยงและพัฒนาระบบฐานข้อมูล หรือ BIG DATA สู่อุตสาหกรรม 4.0 ทั้งการอนุมัติ การออกใบอนุญาตการทำธุรกิจ การบริการ รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเชิงลึก เพื่อรองรับกับระบบงานในโลกดิจิทัลยิ่งขึ้น

จากนั้น นายกรัฐมนตรี ได้ถ่ายภาพร่วมกับผู้ที่ได้รางวัล และเยี่ยมชมนิทรรศการ อาทิ บริษัทไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด บริษัท อ้วย อันโอสถ จำกัด บริษัท โตชิบา เซมิดัลเตอร์ (ประเทศไทยจำกัด) บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทยจำกัด ด้วย

----------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก

ที่มา: http://www.thaigov.go.th


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

รับทราบและยอมรับ