รมต.นร. นายเทวัญฯ รับเสด็จและกราบทูลถวายรายงานสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชฯ

ข่าวทั่วไป Thursday September 26, 2019 14:12 —สำนักโฆษก

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นประธานในพิธีประทานประกาศเกียรติคุณแก่เจ้าอาวาสวัดที่ได้รับคัดเลือกเป็นอุทยานการศึกษาในวัด วัดพัฒนาตัวอย่าง และวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2561

วันนี้ (26 ก.ย. 2562) เวลา 13.00 น. นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายณัฐฏชัย ศรีรุ่งสุขพินิจ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม อธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และคณะข้าราชการ เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นประธานในพิธีประทานประกาศเกียรติคุณแก่เจ้าอาวาสวัดที่ได้รับคัดเลือกเป็นอุทยานการศึกษาในวัด วัดพัฒนาตัวอย่าง และวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2561 ณ หอประชุมพุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

พิธีประทานประกาศเกียรติฯ ในวันนี้ เป็นไปตามนโยบายของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่จะส่งเสริมการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชนในทุกด้าน เป็นที่สงบจิตใจ เป็นที่พักผ่อนของชุมชนโดยการปรับปรุงสภาพวัดและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของวัด มีแนวทางการพัฒนาวัดที่สร้างความรู้สึกแก่ชุมชนในท้องถิ่นนั้นว่าวัดเป็นของตน เกิดความรู้สึกหวงแหน รักและช่วยกันดูแลรักษา จัดสภาพวัดให้มีความพร้อม สามารถเชื่อมโยงกิจกรรมของวัดให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน โดยยึดหลัก “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียนและราชการ) เพื่อทำให้ประชาชนเห็นคุณค่าและประโยชน์ขององค์กรพระพุทธศาสนา คือ พระสงฆ์ วัด ซึ่งเป็นแกนหลักสำคัญในการหล่อหลอม ปลูกฝัง และพัฒนาวัดตรงตามหลักของพระพุทธศาสนา 4 ประการ คือ สะอาด สงบ สว่าง สร้างความสุข

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์และการคัดเลือกวัดที่จัดอุทยานการศึกษาในวัด วัดพัฒนาตัวอย่าง และวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2561 ได้พิจารณาคัดเลือกวัดที่บริเวณวัดมีความสะอาด ร่มรื่น สวยงาม อาคารเสนาสนะมั่นคงเป็นระเบียบ จัดการปกครองพระภิกษุสามเณรและศิษย์วัดอย่างมีระเบียบ มีการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และเอื้ออำนวยประโยชน์แก่ชุมชน เพื่อเป็นอุทยานการศึกษาในวัด วัดพัฒนาตัวอย่าง และวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 1) อุทยานการศึกษาในวัด จำนวน 45 วัด 2)วัดพัฒนาตัวอย่าง จำนวน 26 วัด 3)วัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น จำนวน 37 วัด

โอกาสนี้ สมเด็จพระสังฆราชทรงประทานคติธรรม โดยมีเนื้อความว่า การพัฒนาทั้งหลายต้องตั้งอยู่บนความคิดการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ดีขึ้น การพัฒนาของวัดนั้นต้องผ่านกระบวนการศึกษาเรียนรู้ เห็นสภาพปัญหาอย่างเหมาะสม และต้องใช้ทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่ได้อย่างเหมาะสมเช่นกัน

......................................

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก

ที่มา: http://www.thaigov.go.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ