รมต.นร.เทวัญ ฯ เปิด 2 กิจกรรม สคบ. เน้นคุ้มครองผู้บริโภคอย่างทั่วถึง พัฒนาข้อมูลเชื่อมโยงระบบ Big Data ต่อยอดนโยบายภาครัฐ

ข่าวทั่วไป Monday September 30, 2019 15:01 —สำนักโฆษก

รมต.นร.เทวัญ ฯ เปิด 2 กิจกรรม สคบ. เน้นคุ้มครองผู้บริโภคอย่างทั่วถึง พัฒนาข้อมูลเชื่อมโยงระบบ Big Data ต่อยอดนโยบายภาครัฐ

วันนี้ (30 กย. 2562) เวลา 09.00 น. ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เปิด กิจกรรมใหญ่ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) จำนวน 2 กิจกรรม เพื่อเสริมสร้างการทำงานร่วมกับเครือข่าย ให้ความคุ้มครองผู้บริโภคอย่างครอบคลุมทุกพื้นที่ และอาศัยเทคโนโลยี Big Data เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

โดยกิจกรรมแรก คือ โครงการ "พัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภค (อสคร.) รุ่นที่ 1" เพื่อการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครของ สคบ. ให้มี คุณภาพ สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทุกพื้นที่ ตามแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค (พ.ศ.2560-2564) และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่กำชับสคบ. ให้ความสำคัญกับการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้ทั้งผู้บริโภคและผู้ประกอบธุรกิจ กิจกรรมครั้งนี้มีเครือข่ายภาคประชาชนที่เป็น อสคบ. จาก 50 เขตทั่วกรุงเทพฯ เข้าร่วม 250 คน โดย อสคบ. ที่ร่วมงานได้กล่าวปฏิญาณตนในการเป็น อสคบ. ที่ดี และให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเป็นธรรม โอกาสนี้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ร่วมทำบัตร อสคบ. อีกด้วย

......................

จากนั้น รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิด "โครงการประกาศเจตนารมย์การเชื่อมโยงข้อมูล สู่ Big Data เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างยั่งยืน" ซึ่งเป็นความร่วมมือขององค์กรภาครัฐ ต่อยอดจากนโยบายรัฐบาลในการบูรณาการข้อมูลด้วยกัน ผ่านการจัดการ ข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big Data ที่เป็นการเชื่อมโยงฐานข้อมูลระบบร้องทุกข์ของผู้บริโภค ฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่ถูกร้องเรียน ฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาต และฐานข้อมูลอื่นๆ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ทั้งของ สคบ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเบื้องต้นมีการเชื่อมโยงข้อมูลด้านการคุ้มครองผู้บริโภครวมถึง สคบ. ด้วยแล้ว จำนวน 29 หน่วยงาน

ที่มา: http://www.thaigov.go.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ