รมต. นร, นายเทวัญ ฯ ลงพื้นที่จ.ปัตตานี พบปะพระสังฆาธิการ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอจังหวัดสงขลา และให้กำลังใจประชาชนในพื้นที่

ข่าวทั่วไป 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 15:16 น. —สำนักโฆษก

รมต. นร, นายเทวัญ ฯ ลงพื้นที่จ.ปัตตานี พบปะพระสังฆาธิการ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอจังหวัดสงขลา และให้กำลังใจประชาชนในพื้นที่

วันนี้ (7 พ.ย.62) นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายณัฏฐชัย ศรีรุ่งสุขพินิจ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงพื้นที่ จ.ปัตตานี เพื่อพบปะพระสังฆาธิการ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอจังหวัดสงขลา และให้กำลังใจประชาชนในพื้นที่ พร้อมรับเรื่องการจัดตั้งศูนย์พัฒนาและส่งเสริมพระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่พระพุทธศาสนาในพื้นที่

ในช่วงบ่ายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี จะเดินทางไปสักการะเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ศาลเจ้าเล่งจูเกียง จากนั้น จะได้เดินทางไปยังวัดตานีนรสโมสร พระอารามหลวง จ.ปัตตานี เพื่อรับฟังปัญหาและแนวทางแก้ไขเพื่อให้เกิดความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จากพระสังฆาธิการระดับอำเภอ ระดับตำบล และพระเลขานุการ ผู้รับผิดชอบงานคณะสงฆ์ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอจังหวัดสงขลา

ทั้งนี้ คณะสงฆ์เสนอให้รัฐบาลจัดตั้งศูนย์พัฒนาและส่งเสริมพระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จดทะเบียนรูปแบบของสมาคม เพื่อสร้างความมั่นคงแก่พระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย คณะสงฆ์ ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และภาคประชาชน ร่วมเป็นกรรมการ มีหน้าที่ในการหนุนเสริมคณะสงฆ์ ในด้านการปกครอง การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์การเผยแผ่ การสาธารณูปการ และการสาธาณสงเคราะห์ อย่างมีประสิทธิภาพ และสัมฤทธิ์ผลทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นคงของพระพุทธศาสนาในพื้นที่ พร้อมกันนี้ จากเหตุรุนแรงคนร้ายยิง ชรบ.เสียชีวิต ผู้ร่วมเวที ขอให้ปรับมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่ประชาชนให้มีประสิทธิภาพ และเร่งสร้างความสงบให้เกิดขึ้นในพื้นที่

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังรับฟัง ว่าจะรวบรวมข้อเสนอต่างๆจากพระภิกษุสงฆ์และประชาชนในพื้นที่ที่ได้สะท้อนความต้องการ นำเรียนนายกรัฐมนตรี และหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการและแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด โดยเฉพาะความปลอดภัย รวมถึงส่งเสริมการเรียนธรรมะของเยาวชนให้เพิ่มมากขึ้น การพัฒนาวัดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ทั้งนี้เพื่อพัฒนาพระพุทธศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความมั่งคง แข็งแกร่ง เป็นศูนย์รวมจิตของประชาชน และจะเป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดสันติสุขในพื้นที่

ที่มา: http://www.thaigov.go.th


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ