นายกรัฐมนตรีพบปะเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม เร่งส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน แนะเพิ่มความหลากหลายให้สินค้าชุมชน

ข่าวทั่วไป Monday November 11, 2019 14:38 —สำนักโฆษก

นายกรัฐมนตรีพบปะเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม เร่งส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน แนะเพิ่มความหลากหลายให้สินค้าชุมชน

วันนี้ (11 พ.ย.62) เวลา 14.30 น. ณ สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการของสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) ชมกระบวนการผลิตนมยู.เอช.ที ผลิตภัณฑ์สหกรณ์โคนมหนองโพฯ ได้แก่ นมอัดเม็ด นมยูเอชที/พาสเจอร์ไรส์ โยเกิร์ต ไอศรีม และผลิตภัณฑ์ OTOP อ.โพธาราม อาทิ ผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากกาบกล้วยซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ OTOP KBO CONTEST ปี 2562 กุนเชียงหงส์หยกปราศจากสารกันบูดและดินประสิว มาลัยทิชชู่ ข้าวปลอดสาร เป็นต้น พร้อมพบปะเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและประชาชนในพื้นที่ โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรียังได้ทดลองรีดนมโคอีกด้วย

จากนั้น นายกรัฐมนตรีพบปะนักเรียนโรงเรียนหนองโพวิทยาพร้อมกล่าวกับเด็กเยาวชนว่า เด็กและเยาวชนคือกำลังสำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศ ขอให้ทุกคนเห็นความสำคัญของการศึกษาและต้องใฝ่เรียนรู้อยู่ตลอดเวลาและขอบคุณประชาชนที่มาให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ขอให้เชื่อมั่นในรัฐบาลว่าขณะนี้กำลังเร่งดำเนินการเกี่ยวกับสหกรณ์วิสาหกิจชุมชน โดยต้องการให้ประชาชนมีความเข้มแข็งยืนได้ด้วยตนเอง ผลิตสินค้าที่สามารถแข่งขันได้ทั้งปัจจุบันและในอนาคต ท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่เป็นการค้าเสรี ซึ่งสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ต้องผลิตในปริมาณและมีราคาที่เหมาะสม มีรูปแบบหลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของตลาดและผู้บริโภค ตลอดจนต้องมีการวางยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ

นายกรัฐมนตรียังฝากถึงส.ส.ในพื้นที่ ให้สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนถึงความจำเป็นและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการดำเนินการต่าง ๆ ตามนโยบายรัฐบาล พร้อมรับพิจารณากรณีนมโรงเรียนให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายภายใต้กฎระเบียบที่มีอยู่

สำหรับการตั้งสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรีฯ นั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงห่วงใยต่อปัญหาของเกษตรกร จากสภาวะนมล้นตลาด ในปี พ.ศ. 2512 ทำให้ผู้เลี้ยงโคนมในจังหวัดราชบุรีและจังหวัดใกล้เคียงประสบความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก ในปี 2513 พระองค์ได้พระราชทานพระราชทรัพย์สินส่วนพระองค์ สมทบกับเงินที่มีผู้ทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อสร้างโรงงานนมผง โดยตั้งบริษัทผลิตภัณฑ์นมหนองโพธิ์ ราชบุรี จำกัด และเปลี่ยนมาเป็นสหกรณ์โคนมหนองโพธิ์ (ในพระบรมราชูปถัมภ์) เพื่อให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมสามารถช่วยเหลือตนเองให้มีรายได้ในการประกอบอาชีพ ปัจจุบันมีจำนวนสมาชิกส่งน้ำนมดิบ 1,785 คน ปริมาณน้ำนมดิบเฉลี่ย 174.7 ตัน/วัน จำนวนโคนม 47,245 ตัว ผลิตภัณฑ์สหกรณ์ ได้แก่ นม พาสเจอร์ไรส์ โยเกิร์ตพร้อมดื่มโยเกิร์ต ไอศกรีม นมยูเอชที นมเปรียวยูเอชทีไฮคิดส์ และมีกำไรสุทธิ ประจำปี 2561 อยู่ที่ 14,161,996.17 บาท

-------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก

ที่มา: http://www.thaigov.go.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ