นายกรัฐมนตรีขอให้ทุกฝ่ายร่วมกันส่งเสริมผ้าไหมไทยให้เป็นที่ประจักษ์และยอมรับในระดับสากล

ข่าวทั่วไป Saturday November 23, 2019 14:56 —สำนักโฆษก

นายกรัฐมนตรีขอให้ทุกฝ่ายร่วมกันส่งเสริมผ้าไหมไทยให้เป็นที่ประจักษ์และยอมรับในระดับสากล

วันนี้ (23 พฤศจิกายน 2562) เวลา 19.00 น. ณ หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพฯ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานและกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิดงานมหกรรมผ้าไหม “ไหมไทยสู่เส้นทางโลก” ครั้งที่ 9 โดยมีคณะบุคคลสำคัญประกอบด้วย นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม คณะทูตานุทูตและคู่สมรส นักออกแบบจากทั่วโลก ภาคเอกชน ศิลปินดารา และสื่อมวลชนกว่า 3,000 คนเข้าร่วมงาน

โครงการมหกรรมผ้าไหมไทยจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ปีนี้นับเป็นปีที่ 9 โดยจัดส่งผ้าไหมไทยไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก เพื่อให้นักออกแบบได้ร่วมกันออกแบบและตัดเย็บผ้าไหมไทยให้เป็นเครื่องแต่งกายที่แสดงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมถิ่นของประเทศต่างๆ ที่เข้าร่วมงานกว่า 70 ประเทศ เพื่อให้ผ้าไหมไทยมีโอกาสสู่สายตาชาวโลก ส่งเสริมศักยภาพ และสร้างโอกาสแก่ผู้ประกอบการผ้าไหมไทย

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจในการอนุรักษ์ฟื้นฟูผ้าทอชนิดต่างๆ ของท้องถิ่นไทย จนสวยงาม ประณีตเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย ทรงฉลองพระองค์ด้วยผ้าไทยในการเสด็จพระราชดำเนินทั้งในและต่างประเทศมาโดยตลอด ทำให้ผ้าไหมไทยเป็นที่รู้จักและนิยมอย่างแพร่หลาย อีกทั้งทรงฟื้นฟูการทอผ้าไหม ส่งเสริมการผลิต การแปรรูป และจำหน่าย ทำให้ประชาชนชาวไทยมีความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมผ้าทอของตนเอง มีการรวมกลุ่มกันเพื่อถ่ายทอดความรู้ พัฒนาผ้าทอไทย ส่งผลให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจของชาติ

แม้ว่าปัจจุบันผ้าไหมไทยจะเป็นที่รู้จักและนิยมอย่างแพร่หลาย แต่รัฐบาลเล็งเห็นว่าผ้าไหมไทยยังมีโอกาสขยายตัวทางธุรกิจ และสร้างมูลค่าเพิ่มได้อีกมาก เนื่องจากมีความสวยงาม ประณีต และมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนผ้าทอประเทศใดในโลก ทุกฝ่ายจึงควรร่วมมือกันให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิต ออกแบบ เผยแพร่ และสวมใส่ผ้าไหมไทยให้มากขึ้น

การจัดงานมหกรรมผ้าไหมในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วยังเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความสวยงามของผ้าไหมไทย และกระตุ้นให้นักศึกษา เยาวชน ได้เรียนรู้ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าจากไหมไทย โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ แฟชั่นโชว์การออกแบบของดีไซน์เนอร์ชั้นนำทั่วโลก การจัดนิทรรศการออกแบบผ้าไหม และการแข่งขันการออกแบบเสื้อผ้าไหมไทยของนักศึกษา ซึ่งนับเป็นกิจกรรมที่ดียิ่ง

ในตอนท้าย นายกรัฐมนตรีแสดงความขอบคุณหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้ร่วมกันจัดมหกรรมผ้าไหม “ไหมไทยสู่เส้นทางโลก” ครั้งที่ 9 นี้ขึ้น

ที่มา: http://www.thaigov.go.th


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ