นายกรัฐมนตรีเชิญชวนสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเป็นของที่ระลึกเทศกาลปีใหม่ พร้อมให้ทุกภาคส่วนร่วมกันป้องกันการทุจริต ต่อต้านการคอร์รัปชั่น

ข่าวทั่วไป Tuesday December 3, 2019 14:11 —สำนักโฆษก

นายกรัฐมนตรีชมนิทรรศการก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี

วันนี้ (3 ธันวาคม 2562) เวลา 08.30 น. ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ บริเวณด้านหน้าตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เยี่ยมชมนิทรรศการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 คณะ ได้แก่ 1) วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) 2) วันคนพิการสากล ปี 2562 และ 3) กิจกรรมรณรงค์ใช้ผลิตภัณฑ์ OTOP เป็นของขวัญ ของที่ระลึกเทศกาลปีใหม่ 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

นางสุวณา สุวรรณจูฑะ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหารเข้าพบเพื่อประชาสัมพันธ์งานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ประเทศไทยในฐานะภาคีสมาชิกสหประชาชาติ เห็นถึงความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริตจึงได้มีการรวมพลังภาครัฐ องค์กรต่อต้านคอรัปชั่น (ประเทศไทย) ร่วมกับภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมเดิน-วิ่ง เพื่อรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรม ราษฎร์-รัฐ ร่วมใจไม่เอาคอรัปชั่น และ การประกาศเจตนารมณ์ในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของผู้นำการเมืองที่ร่วมกับภาคีทุกภาคส่วนมีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างต่อเนื่อง โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ณ อิมแพ็คเอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

จากนั้น นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นำคณะผู้บริหาร ผู้นำคนพิการ และคนพิการต้นแบบ เข้าพบเพื่อประชาสัมพันธ์เนื่องในโอกาสวันคนพิการสากลประจำปี 2562 เพื่อเป็นการระลึกถึงวันที่สมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติได้รับรองแผนปฏิบัติการโลกว่าด้วยเรื่องคนพิการ และให้ประเทศสมาชิก ร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้คนพิการได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ทำให้สังคมเกิดเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการ ให้การยอมรับคนพิการในฐานะที่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคม โดยในปี 2562 องค์กรสหประชาชาติได้กำหนดประเด็นหลักคือ สร้างการมีส่วนร่วม เสริมความเป็นผู้นำคนพิการ สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030

อนึ่ง นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นำคณะเข้าพบเพื่อประชาสัมพันธ์กระเช้าของขวัญ ของที่ระลึกสำหรับเทศกาลปีใหม่ 2563 ตามมติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบรณรงค์ให้ภาครัฐ รัฐวิสากิจ เอกชนและประชาชนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ โดยใช้ผลิตภัณฑ์ OTOP ผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิโครงการหลวง และผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อเป็นของขวัญของที่ระลึกเทศกาลปีใหม่ 2563

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวให้กำลังใจแก่คนพิการต้นแบบ คือ นายดำเกิง มุ่งธัญญา (ไอซ์) คนพิการทางการเห็น นายชาตรี กรวัชรธาดา (ต๊อด) คนพิการทางการเคลื่อนไหว และนางสาวกาญจนา พิมพา คนพิการทางการได้ยิน พร้อมยืนยันรัฐบาลเน้นสร้างความเท่าเทียมในสังคม ส่งเสริมการศึกษาแก่ผู้พิการ พร้อมทั้งสนับสนุนการดูแลผู้พิการให้มากที่สุด และร่วมชิมช็อกโกแลตเย็น ซึ่งเป็นสินค้าที่ผลิตโดยผู้พิการ นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม ร่วมมือกันเดินหน้าป้องกันการทุจริต ต่อต้านการคอร์รัปชั่น พร้อมเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมกันสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากชุมชน เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในชนบท เกิดการกระจายรายได้และหมุนเวียนเศรษฐกิจในระดับฐานราก ด้วย

.................................

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก

ที่มา: http://www.thaigov.go.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ