นายกรัฐมนตรีมอบโล่เกียรติบัตรสำหรับเยาวชนที่ผ่านการประกวดศิลปะ โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนด้วยศิลปะใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ข่าวทั่วไป Monday February 3, 2020 14:44 —สำนักโฆษก

นายกรัฐมนตรีมอบโล่เกียรติบัตรสำหรับเยาวชนที่ผ่านการประกวดศิลปะ โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนด้วยศิลปะใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันนี้ (3 ก.พ. 63) เวลา 09.30 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีพร้อมมอบโล่แก่เด็กและเยาวชนที่ผ่านการประกวดศิลปะ โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนด้วยศิลปะใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) ภายใต้หัวข้อ “พลังแห่งรัก” พร้อมมอบของที่ระลึกให้แก่ตัวแทนเด็ก และเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานที่ได้รับรางวัล โดยมีนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นำเด็กและเยาวชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าเยี่ยมคารวะพร้อมรับโอวาท สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

นายกรัฐมนตรีกล่าวชื่นชมและแสดงความยินดีกับเด็กที่ผ่านการประกวดศิลปะเด็กสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้ง 52 รางวัล ทำให้เห็นถึงความพยายามของเยาวชนในการร่วมพัฒนาประเทศให้เติบโตก้าวไปข้างหน้า ไทยเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรม อัตลักษณ์ ศาสนาต่างๆ อยู่ร่วมกันด้วยความสุข แม้จะมีสถานการณ์เกิดขึ้นทุกคนมีความเข้มแข็งและพยายามขับเคลื่อนประเทศไทยให้เดินไปข้างหน้า นายกรัฐมนตรียังกล่าวเปรียบเทียบเด็กว่าเหมือนผ้าขาว บริสุทธิ์ อาจจะถูกแต่งแต้มสีสันจึงต้องอาศัยแรงสนับสนุนทั้งจากรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย สำหรับสถานการณ์ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในปัจจุบันนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ ความรุนแรงลดน้อยลง แต่รัฐบาลยังต้องเร่งแก้ปัญหาต่อเนื่องและให้เร็วที่สุด ด้วยการเสริมมาตรการด้านการพัฒนา ส่งเสริมพหุสังคมและวัฒนธรรม ใช้ความรักพ่อแม่ ครอบครัว รักคนอื่น รักอาจารย์ ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ทำให้คนไทยมีคุณค่า ไม่ว่าจะอยู่ภาคใด เชื้อชาติใด นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงประโยชน์ของศิลปะว่า การวาดรูประบายสีเป็นทั้งทักษะและกิจกรรมที่ทำให้เด็กและเยาวชนได้รับความเพลิดเพลิน เกิดความสงบ มีสมาธิ เป็นประโยชน์ทั้งต่อพัฒนาการของเด็กและเยาวชนทั้งด้านร่างกาย ความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ ส่งผลให้เด็กและเยาวชนได้เติบโตเป็นประชากรที่มีคุณภาพต่อไป

นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการเดินทางไปยังภาคใต้ที่ผ่านมาว่า ดีใจที่ได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับนักเรียนเห็นถึงความตั้งใจในการพัฒนาตน กล้าการพูด กล้าแสดง แสดงออกในสิ่งที่เป็นประโยชน์สะท้อนให้เห็นถึงน้ำใจของเด็กๆ สิ่งสำคัญขึ้นอยู่กับว่าใครจะไปแต่งแต้มเติมเต็มให้เขาในสิ่งที่ดีและไม่ดี รัฐบาลจึงน้อมนำแนวทางของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงรับสั่ง “พอเพียง มีเหตุมีผล พอประมาณ และมีภูมิคุ้มกันที่ดี” ประกอบด้วยความรู้และคุณธรรมเป็นเงื่อนไขสำคัญ เพื่อสร้างภูมิต้านทานและภูมิคุ้มกันรวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและดนตรีในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ นายกรัฐมนตรียังขอให้เยาวชนคนรุ่นใหม่หันมาเล่นกีฬาเพื่อพัฒนาทักษะและสุขภาพที่ดี เพื่อเป็นช้างเผือกสำหรับวงการกีฬาของไทยต่อไป

.....................

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก

ที่มา: http://www.thaigov.go.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ