เจ้าท่า คุมเข้มมาตรการป้องกัน ควบคุม เฝ้าระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส Covid-19 [กระทรวงคมนาคม]

ข่าวทั่วไป Sunday March 15, 2020 15:12 —สำนักโฆษก

เจ้าท่า คุมเข้มมาตรการป้องกัน ควบคุม เฝ้าระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส Covid-19

นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า สั่งการทุกหน่วยงานในสังกัดกรมเจ้าท่า คุมเข้มมาตรการป้องกัน ควบคุม เฝ้าระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส Covid –1๙ ตามข้อสั่งการของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เกี่ยวกับการดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส Covid -19 กรมเจ้าท่า ได้มีความห่วงใยประชาชน และนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการการเดินทางทางน้ำ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย อธิบดีกรมเจ้าท่า ได้สั่งการเร่งด่วน ทุกหน่วยงานในสังกัดเจ้าท่า ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง ควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส ดังนี้

1. ออกประกาศกรมเจ้าท่าที่ 41/2563 เรื่องแนวปฏิบัติสำหรับเรือที่เข้ามาในน่านน้ำไทย กรณีเป็นเรือจากท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

2. จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจวัดอุณหภูมิ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้มาติดต่อราชการ บริเวณจุดคัดกรอง ประตูทางเข้ากรมเจ้าท่า โดยติดสติกเกอร์สีเขียว(อุณหภูมิร่างกายปกติ) และสีแดง(อุณหภูมิเกินกว่า 37.5 องศา) เพื่อแสดงสัญลักษณ์ว่าได้ผ่านการตรวจแล้ว พร้อมบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อฆ่าเชื้อโรค หากพบผู้ป่วยที่อุณหภูมิร่างกายเกิน 37.5 องศาเซลเซียส ให้ประสานงานส่งตัวโรงพยาบาลหรือสาธารณสุข

3. จัดหาหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้กับเจ้าหน้าที่ประจำท่าเรือทุกท่า เพื่อสวมใส่ขณะปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

4. ให้ผู้บังคับบัญชาแต่ละสำนัก/กอง/ศูนย์ ตรวจสอบและติดตาม ในกรณีที่พบว่ามีบุคลากรในสังกัดเดินทางไปหรือผ่านไปในพื้นที่เสี่ยง เฝ้าระวังอาการของบุคลากรดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเมื่อเดินทางกลับถึงประเทศไทยเป็นเวลา 14 วัน หรือกรณีที่บุคลากรได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้เดินทางไปยังประเทศหรือพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคไว้แล้ว แต่ยังไม่ถึงกำหนดเดินทาง ขอให้ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางออกไปจนกว่าสภาวะการระบาดของโรคจะหมดไป

5. ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ทุกหน่วยงานในสังกัด ดำเนินการตามมาตรการป้องกันป้องกันเชื้อไวรัส Covid-19 รักษาสุขอนามัย หมั่นล้างมือด้วยน้ำและสบู่หรือแอลกอฮอล์ สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในสถานที่แออัด ทำความสะอาดโต๊ะทำงาน เก้าอี้ อุปกรณ์ใช้เป็นประจำ และรักษาสุขภาพให้แข็งแรง และกำหนดให้ทุกวันพุธ ช่วงบ่าย จัดกิจกรรม 5 ส และออกกำลังกาย เพื่อป้องกันเชือ้ไวรัส Covid – 19

6. กำชับให้แม่บ้านเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดห้องน้ำ ลิฟต์โดยสาร ราวบันได ประตู เครื่องสแกนนิ้ว และจุดเสี่ยงต่างๆ ในบริเวณที่มีการใช้งานร่วมกันจำนวนมาก รวมทั้งจัดเตรียมน้ำยาล้างมือในห้องน้ำให้เพียงพอตลอดทั้งวัน

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

15 มีนาคม 2563

ที่มา: http://www.thaigov.go.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ