เงินสมทบประกันสังคมจากสถานการณ์โควิด-19 นายจ้างและผู้ประกันตน33 39 ยังไม่ต้องรีบนำส่ง [กระทรวงแรงงาน]

ข่าวทั่วไป Tuesday March 24, 2020 14:21 —สำนักโฆษก

ตอบคำถามพบบ่อย! เรื่องเงินสมทบประกันสังคมจากสถานการณ์โควิด-19 นายจ้างและผู้ประกันตน33 39 ยังไม่ต้องรีบนำส่ง

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)คณะรัฐมนตรีจึงมีมติช่วยเหลือนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตนในเรื่องของการลดอัตราเงินสมทบและขยายเวลาส่งเงินสมทบ ในการนำส่งเงินสมทบพบว่า สถานประกอบการและผู้ประกันตนยังมีข้อคำถามมากมาย ตนจึงได้เร่งดำเนินการรวบรวมข้อคำถามที่พบบ่อยและทำคำตอบ(ตามภาพ) เพื่อเผยแพร่แก่สถานประกอบการ ผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 จะได้คลายข้อสงสัยในการนำส่งเงินสมทบ

มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวกำหนดสาระสำคัญ ดังนี้

ลดอัตราเงินสมทบ
  • นายจ้าง เหลืออัตราร้อยละ 4 ระยะเวลา 3 เดือน (มี.ค. - พ.ค.63)
  • ผู้ประกันตน มาตรา 33 เหลืออัตราร้อยละ 1 ระยะเวลา 3 เดือน (มี.ค. - พ.ค.63)
  • ผู้ประกันตน มาตรา 39 เหลืออัตราร้อยละ 1.8 ระยะเวลา 3 เดือน (มี.ค. - พ.ค.63)
ขยายเวลาส่งเงินสมทบ นายจ้าง และ ผู้ประกันตนมาตรา 33, 39

สำหรับงวดเดือน มีนาคม - พฤษภาคม ออกไปอีก 3 เดือน

ค่าจ้าง เดือน มีนาคม 2563 ให้นำส่งภายใน 15 กรกฎาคม 2563

ค่าจ้าง เดือน เมษายน 2563 ให้นำส่งภายใน 15 สิงหาคม 2563

ค่าจ้าง เดือน พฤษภาคม 2563 ให้นำส่งภายใน 15 กันยายน 2563

ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้น สำนักงานประกันสังคมได้รวบรวมข้อคำถามที่พบบ่อยพร้อมคำตอบรวมแปดข้อ(ตามภาพ) และขอเรียนว่า สถานประกอบการ ผู้ประกันตนมาตรา 33 39 ท่านยังมีเวลาถึง 3 เดือน ในการนำส่งเงินสมทบ แต่หากยังมีข้อสงสัยขอให้ติดต่อสอบถามที่หน้าเว็บไซต์ www.sso.go.th ผ่านช่องทาง E-mail : info @sso1506.com Webboard (กระดานสนทนา) Live Chat รวมทั้ง Sso Fan page สำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงาน

ที่มา: http://www.thaigov.go.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ