ออมสินส่งมอบแอลกอฮอล์เจลให้องค์กรด้านสาธารณสุข [กระทรวงการคลัง]

ข่าวทั่วไป Thursday April 2, 2020 14:22 —สำนักโฆษก

ธ.ออมสินมอบแอลกอฮอล์เจลตามโครงการกระทรวงการคลังร่วมใจต้านภัย COVID-19 แก่บุคลากรทางการแพทย์และหน่วยงานด้านสาธารณสุข ได้แก่ มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช รพ.รามาธิบดี รพ.ทหารผ่านศึก รพ.ราชวิถี รพ.บ้านแพ้ว มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ และสภากาชาดไทย

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ตามที่ธนาคารออมสิน กรมสรรพสามิต และสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมกันจัดทำแอลกอฮอล์เจลสำหรับล้างมือให้กับประชาชนภายใต้โครงการกระทรวงการคลังร่วมใจต้านภัย COVID-19 และมีการเลื่อนกำหนดวันแจกให้ประชาชน จากเดิมวันที่ 27 มีนาคม 2563 และ วันที่ 10 เมษายน 2563 ออกไปก่อน เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่างๆ ได้มีประกาศมาตรการการรักษาระยะห่างระหว่างกัน ไม่อยู่รวมกันหนาแน่น (Social Distancing) ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ อีกทั้งรัฐบาลได้มีการประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมนั้น

ธนาคารออมสินได้ตระหนักถึงมาตรการความปลอดภัยดังกล่าว และมีความห่วงใยประชาชนต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสที่ยังมีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนอย่างเคร่งครัด โดยในโอกาสที่วันที่ 1 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา เป็นวันคล้ายวันสถาปนาธนาคารออมสิน ครบ 107 ปี ธนาคารฯ จึงได้ส่งมอบแอลกอฮอล์เจลตามโครงการกระทรวงการคลังร่วมใจต้านภัย COVID-19 ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และหน่วยงานด้านสาธารณสุข ได้แก่ มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลทหารผ่านศึก โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ และสภากาชาดไทย

นอกจากนี้ ธนาคารฯ ยังได้มอบผ่านกระทรวงการคลัง หน่วยงานราชการที่ติดต่อใกล้ชิดกับประชาชน อาทิ ผู้ว่าราชการจังหวัดและโรงพยาบาลในพื้นที่ทั้ง 77 จังหวัด ตลอดจนหน่วยงานพันธมิตรของธนาคารทั้ง 18 ภาค เพื่อมอบให้ประชาชนต่อไป โดยธนาคารฯ จะทยอยมอบให้องค์กรสาธารณกุศลต่างๆ อีกจนกว่าจะหมด 1 ล้านขวด

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ธนาคารออมสิน โทร.1115 หรือตามสื่อประชาสัมพันธ์ของธนาคาร ได้แก่ Website : www.gsb.or.th , Facebook และ Official Line : GSB Society

http://bit.ly/GSBpr33

ที่มา: http://www.thaigov.go.th


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ