กรมการขนส่งทางบกตรวจเข้มรถโดยสารสาธารณะต้องเว้นระยะนั่ง หรือยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร ตามนโยบาย Social Distancing ของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม [กระทรวงคมนาคม]

ข่าวทั่วไป Saturday April 4, 2020 15:01 —สำนักโฆษก

กรมการขนส่งทางบกตรวจเข้มรถโดยสารสาธารณะต้องเว้นระยะนั่ง หรือยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร ตามนโยบาย Social Distancing ของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม

ฉบับที่ 325/2563

กรมการขนส่งทางบกตรวจเข้มรถโดยสารสาธารณะต้องเว้นระยะนั่ง หรือยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร ตามนโยบาย Social Distancing ของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม กล่าวเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ เพื่อควบคุมไม่ให้มีการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ) ได้สั่งการให้งานหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม เข้มงวดผู้โดยสารที่ใช้บริการระบบขนส่งมวลชนให้ปฏิบัติตามนโยบายเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อย่างน้อย 1 เมตร เพื่อป้องกันการติดต่อสัมผัสเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคฯ ในภาคการขนส่งผู้โดยสาร

กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ได้กำชับให้สำนักงานขนส่งทุกแห่งดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว โดยตรวจสอบรถโดยสารสาธารณะทุกประเภทต้องเว้นระยะนั่ง หรือยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร ทั้งภายในรถโดยสาร และที่นั่งคอยภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร นอกจากนี้ ให้คัดกรองผู้โดยสารทุกคนก่อนการเดินทาง หากตรวจพบผู้โดยสารที่มีอุณหภูมิสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ห้ามเดินทางโดยเด็ดขาด รวมทั้งให้กรอกข้อมูลคำถามสุขภาพ ตามแบบ ต.8 คค ที่ระบุจุดเดินทางที่ออกและจุดหมายปลายทาง ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เป็นประโยชน์ต่อการควบคุมโรคติดต่อ และตรวจสอบให้ผู้โดยสารทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าก่อนขึ้นรถโดยสารและตลอดการเดินทาง

ส่วนการให้บริการประชาชนที่สำนักงานขนส่ง ได้มีประกาศงดการดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถจนกว่าจะมีประกาศยกเลิกสถานการณ์ โดยคงให้บริการด้านทะเบียนและภาษีตามปกติ ซึ่งได้กำชับให้มีมาตรการป้องกันทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดังนี้

  • ตั้งจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้าไปในสถานที่และการบริการสาธารณะ หากพบมีอาการไข้ หรืออาการต้องสงสัยเข้าข่ายอาการโรคดังกล่าวให้ประสานหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่โดยเร็ว
  • ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคพื้นที่ให้บริการภายในสำนักงานขนส่งทุกวัน โดยเฉพาะจุดที่มีการสัมผัสบ่อยครั้ง เช่น เคาน์เตอร์บริการ ที่จับประตู ที่จับราวบันได ปุ่มกดลิฟต์ เป็นต้น และจัดให้มีสบู่ในห้องน้ำ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือที่เคาน์เตอร์ให้บริการและจุดประชาสัมพันธ์
  • ดำเนินการมาตรการ Social Distancing โดยเว้นระยะห่างของที่นั่งพักคอย กำหนดระยะห่างของตำแหน่งการยืนคอยรับบริการที่จุดประชาสัมพันธ์
  • ประชาสัมพันธ์ให้ใช้บริการชำระภาษีรถประจำปีผ่านเว็บไซต์ https://eservice.dlt.go.th หรือใช้บริการเลื่อนล้อต่อภาษี (Drive Thru for Tax) ในพื้นที่สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัด
  • ขอความร่วมมือประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเมื่อไปติดต่อราชการ และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงติดต่อแพร่กระจายโรคฯ

ที่มา: http://www.thaigov.go.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ