กรมการขนส่งทางบก กำชับสำนักงานขนส่งทุกแห่ง ตรวจเข้มมาตรการเว้นระยะห่างบนรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท [กระทรวงคมนาคม]

ข่าวทั่วไป Wednesday May 13, 2020 16:13 —สำนักโฆษก

กรมการขนส่งทางบก กำชับสำนักงานขนส่งทุกแห่ง ตรวจเข้มมาตรการเว้นระยะห่างบนรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมดำเนินการตามนโยบายเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เว้นระยะนั่ง หรือยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร กรมการขนส่งทางบก ได้กำชับให้สำนักงานขนส่งทุกแห่งดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด รวมทั้งบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตรวจสอบรถโดยสารสาธารณะทุกประเภททั้งที่สถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดตรวจคัดกรองของจังหวัด ต้องเว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร ทั้งภายในรถโดยสารและที่นั่งคอยภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร คัดกรองผู้โดยสารทุกคนก่อนการเดินทาง หากตรวจพบมีอุณหภูมิสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ห้ามเดินทางโดยเด็ดขาด ให้ผู้โดยสารกรอกข้อมูลคำถามสุขภาพ ตามแบบ ต.8-คค ที่ระบุชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ต้นทางและปลายทาง เพื่อประโยชน์ต่อการควบคุมโรคติดต่อ และให้คำแนะนำตรวจสอบให้ผู้โดยสารทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าก่อนขึ้นรถโดยสารและตลอดการเดินทาง ประชาสัมพันธ์การปรับเวลาให้บริการของรถโดยสารสาธารณะให้ประชาชนทราบ และกำชับสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งประสานงานกับผู้ประกอบการขนส่งในพื้นที่ให้เพิ่มความเข้มข้นตรวจสอบรถโดยสารไม่ประจำทาง (รถเช่าหมา) และรถยนต์รับจ้างให้ปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ที่ภาครัฐกำหนดอย่างเคร่งครัด

สำหรับการให้บริการประชาชนที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศ ซึ่งได้ประกาศงดการดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถแล้วจนกว่าจะมีการประกาศยกเลิกสถานการณ์ แต่ยังคงให้บริการด้านทะเบียนและภาษีตามปกติได้กำชับให้มีมาตรการป้องกันทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ใช้บริการชำระภาษีรถประจำปีผ่านช่องทางออนไลน์ที่ https://eservice.dlt.go.th ส่วนรถที่ไม่สามารถใช้บริการชำระภาษีประจำปีผ่านช่องทางออนไลน์ แนะนำให้ใช้บริการเลื่อนล้อต่อภาษี (Drive Thru for Tax) ชำระภาษีได้โดยไม่ต้องลงจากรถ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัด รวมทั้งขอความร่วมมือประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาขณะติดต่อราชการ และหมั่นล้างมืออยู่เสมอเพื่อป้องกันการติดต่อ

กระทรวงคมนาคม

13 พฤษภาคม 2563

ที่มา: http://www.thaigov.go.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ