กรมการขนส่งทางบก ตรวจเข้มมาตรการเว้นระยะห่างบนรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด [กระทรวงคมนาคม]

ข่าวทั่วไป Thursday May 14, 2020 14:40 —สำนักโฆษก

กรมการขนส่งทางบก ตรวจเข้มมาตรการเว้นระยะห่างบนรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมไม่ให้มีการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ) ได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม มีมาตรการเข้มงวดป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในระบบขนส่งสาธารณะ กรมการขนส่งทางบกจึงกำชับไปยังผู้ประกอบการขนส่ง ผู้ให้บริการขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท รวมถึงผู้ให้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่ง ดำเนินการตามนโยบายและมาตรการต่างๆ ของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมอย่างเคร่งครัด

วันนี้ (14 พฤษภาคม 2563) กองตรวจการขนส่งทางบก ลงพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของ ขสมก. ในการให้บริการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และตรวจสอบรถโดยสารประจำทาง ขสมก. รถตู้โดยสาร บขส. และรถโดยสารขนาดเล็ก บริเวณจุดจอดรถโดยสาร ในเขตกรุงเทพฯ (ฟิวเจอร์พาร์ค,เมเจอร์ รังสิต,ม.รามฯ1,อนุสาวรีย์ชัยฯ,แยกบางนา) และปริมณฑล ตามมาตรการ Social distancing ซึ่งเป็นมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 กำชับให้ผู้ประกอบการและผู้ขับรถโดยสารให้ปฏิบัติการตามมาตรการของรัฐอย่างเคร่งครัด

ด้านสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด เช่น มุกดาหาร สระแก้ว ราชบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ นครพนม นราธิวาส สุรินทร์ ชัยภูมิ ศรีสะเกษ พะเยา บุรีรัมย์ ระยอง นครปฐม อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ นครราชสีมา สตูล ขอนแก่น อุบลราชธานี กระบี่ แพร่ เชียงราย ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี อุดรธานี อำนาจเจริญ อ่างทอง มหาสารคาม สงขลา พัทลุง ชลบุรี ยโสธร สิงห์บุรี นนทบุรี บึงกาฬ พระนครศรีอยุธยา สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 พื้นที่ 2 ดำเนินการตรวจสอบรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท ทั้งรถโดยสารระหว่างจังหวัด และรถโดยสารภายในจังหวัด จัดที่นั่งภายในรถโดยสารเว้นระยะนั่ง หรือยืนห่างกัน อย่างน้อย 1 เมตร ตามนโยบาย Social Distancing รวมถึงการจัดพื้นที่นั่งคอยภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร และจัดให้บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือด้วย นอกจากนี้ ผู้ให้บริการต้องมีมาตรการคัดกรองผู้โดยสารทุกคนก่อนการเดินทาง รวมถึงตรวจคัดกรองพนักงานขับรถและผู้ประจำรถ หากพบผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ห้ามเดินทางโดยเด็ดขาด รวมทั้งดูแลให้ผู้โดยสารที่เดินทางข้ามพื้นที่จังหวัด กรอกข้อมูลคำถามสุขภาพ ตามแบบ ต.8-คค ที่ระบุจุดเดินทางที่ออกและจุดหมายปลายทางที่เป็นประโยชน์ต่อการควบคุมโรคติดต่อ พร้อมประชาสัมพันธ์ให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าก่อนขึ้นรถโดยสารและตลอดการเดินทาง และหมั่นล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ชนิดเจลหรือน้ำอยู่เสมอ

ทั้งนี้ ในส่วนของการให้บริการประชาชน ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศ ซึ่งได้มีการประกาศงดการดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถแล้วจนกว่าจะมีการประกาศยกเลิกสถานการณ์ แต่ยังคงให้บริการด้านทะเบียนและภาษีตามปกติ จึงได้กำชับให้มีมาตรการป้องกันทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ดังนี้

ให้ตั้งจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้าไปในสถานที่และการบริการสาธารณะ หากพบประชาชนที่มีอาการไข้ หรืออาการต้องสงสัยเข้าข่ายอาการโรคดังกล่าวให้ประสานหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่โดยเร็ว

ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคพื้นที่ให้บริการภายในสำนักงานขนส่งทุกวัน โดยเฉพาะจุดที่มีการสัมผัสบ่อยครั้ง เช่น เคาน์เตอร์บริการ ที่จับประตู ที่จับราวบันได ปุ่มกดลิฟต์ เป็นต้น และจัดให้มีสบู่ในห้องน้ำ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือที่เคาน์เตอร์ให้บริการและจุดประชาสัมพันธ์

ดำเนินการตามมาตรการ Social Distancing จัดที่นั่งพักคอยของประชาชน กำหนดพื้นที่ยืน โดยเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร

ประชาสัมพันธ์ให้ใช้บริการชำระภาษีรถประจำปีผ่านช่องทางออนไลน์ ที่ https://eservice.dlt.go.th ส่วนรถที่ไม่สามารถใช้บริการชำระภาษีประจำปีผ่านช่องทางออนไลน์ แนะนำใช้บริการเลื่อนล้อต่อภาษี (Drive Thru for Tax) ชำระภาษีได้โดยไม่ต้องลงจากรถ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัด ขอความร่วมมือประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าในการติดต่อราชการ และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด

----------------------------------

ที่มา: http://www.thaigov.go.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ