?คณะกรรมการฯ อนุมัติพัฒนาภูมิทัศน์วังหลัง ท่าเรือริมแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมเห็นชอบแผนแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่า 4 เมือง จันทบุรี สตูล ลพบุรี บุรีรัมย์

ข่าวทั่วไป Wednesday September 9, 2020 14:35 —สำนักโฆษก

คณะกรรมการฯ อนุมัติพัฒนาภูมิทัศน์วังหลัง ท่าเรือริมแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมเห็นชอบแผนแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่า 4 เมือง จันทบุรี สตูล ลพบุรี บุรีรัมย์

วันนี้ (9 ก.ย. 63) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า ครั้งที่ 2/2563 สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวังหลัง และปรับปรุงท่าเรือโดยสารท่าเตียน และท่าช้าง ภายใต้โครงการปรับปรุงท่าเรือแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวตามนโยบายการส่งเสริมการเดินทางทางน้ำของรัฐบาล โดยประธานได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานโครงการให้มีความสอดคล้องกลมกลืนกับพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์และคำนึงถึงการใช้ประโยชน์พื้นที่ได้อย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบในหลักการในการก่อสร้างอาคารปฏิบัติงานพิพิธภัณฑ์และอนุรักษ์ทรัพย์สินมีค่าของรัฐ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ ของกรมธนารักษ์ และหอศิลป์เจ้าฟ้า ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์ โดยจะได้นำข้อคิดเห็นและข้อสังเกตของคณะกรรมการไปพิจารณาในการดำเนินโครงการต่อไป และเห็นชอบในหลักการของแผนแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่า 4 เมือง ได้แก่ เมืองเก่าจันทบุรี เมืองเก่าสตูล เมืองเก่าลพบุรี และเมืองเก่าบุรีรัมย์ เพื่อขับเคลื่อนงานอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าให้มีความสอดคล้องกับบริบทพื้นที่ ดำรงคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมสืบ ทั้งนี้ ประธานได้สั่งการให้จังหวัดพิจารณาจัดทำข้อวิเคราะห์แผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่า (แผนระดับที่3) ที่แสดงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (แผนระดับที่ 1) และแผนระดับที่ 2 ก่อนเสนอต่อสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้ความเห็น เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

----------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก

ที่มา: http://www.thaigov.go.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ