นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกิจกรรมจิตอาสา “VALAYA ปณิธานความดี ทำความดีเริ่มได้ที่ใจเรา

ข่าวทั่วไป Wednesday October 14, 2020 14:03 —สำนักโฆษก

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกิจกรรมจิตอาสา ?VALAYA ปณิธานความดี ทำความดีเริ่มได้ที่ใจเรา" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันนี้ (14 สิงหาคม 2563) เวลา 09.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสา VALAYA ปณิธานความดี ทำความดีเริ่มได้ที่ใจเรา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีนางนราพร จันทร์โอชา ภริยานายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและคู่สมรส ข้าราชการ ผู้บริหารและอาจารย์ นักศึกษา นักเรียน และสื่อมวลชน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

นายกรัฐมนตรีถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ พร้อมกล่าวรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ความว่า

ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี ข้าราชการ คณาจารย์ นักเรียนและนักศึกษาที่พร้อมใจกันมาร่วมชุมนุม ณ บริเวณพื้นที่การจัดกิจกรรมจิตอาสาในวันนี้ เพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ตลอดระยะเวลา 70 ปี แห่งการครองราชย์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระราชวิริยอุสาหะ ด้วยทรงมุ่งหวังให้ทวยราษฎร์มีความผาสุกร่มเย็นและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งทรงพระกรุณาพระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อให้ราษฎรมีภูมิคุ้มกันและสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยใช้ภูมิปัญญาและทรัพย์ในผืนแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด โครงการหลากหลายอันเกิดจากพระราชดำริและพระปรีชาสามารถ ล้วนได้รับการยกย่องทั้งภายในประเทศและจากนานาประเทศ ว่าเป็นผลงานอันทรงคุณค่าและอำนวยประโยชน์อย่างยิ่งแก่พสกนิกร

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น รัฐบาลจึงได้น้อมนำแนวทางจิตอาสาพระราชทาน ?เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์? มาจัดกิจกรรมจิตอาสา ?ปณิธานความดี ทำดีได้เริ่มที่ใจเรา? เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มีจิตสาธารณะ เกิดความสำนึกในการทำประโยชน์แก่สังคม เพื่อร่วมสืบสานพระราชปณิธานตามพระปฐมบรมราชโองการของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท

ในวาระนี้ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย และพลานุภาพแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากล ตลอดจนพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ โปรดอภิบาลรักษาให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย ทรงพระเกษมสำราญ สถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้า และเหล่าพสกนิกร ตราบกาลนิรันดร์เทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะรัฐมนตรีได้ร่วมกิจกรรมปลูกพืชน้ำเพื่อเป็นแหล่งอาหารชุมชน ปล่อยปลานิลและปลาตะเพียน โยนลูกบอลจุลินทรีย์ (EM Ball) หว่านเมล็ดข้าวพันธุ์ กข 43 ปทุมธานี ปลูกผักสวนครัว ชมกิจกรรมปลารับแขก และชมนิทรรศการ Active Learning ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์

จากนั้น นายกรัฐมนตรีและภริยา เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ชุมชนวิถีประชารัฐ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ร่วมกิจกรรมทำน้ำยาล้างจาน อีกทั้งปลูกต้นราชพฤกษ์ ณ บริเวณพื้นที่ปฏิบัติการอนุรักษ์พันธุกรรม พร้อมแจกพันธุ์พืชผักให้กับประชาชนที่พักอาศัยรอบมหาวิทยาลัย ก่อนเดินทางกลับ

โดยในช่วงต้น นายกรัฐมนตรีและภริยา ชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชประวัติสมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ และประวัติมหาวิทยาลัย ณ ห้องนิทัศน์ราชภัฏ

........................

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก

ที่มา: http://www.thaigov.go.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ