รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รับข้อเสนอคณะกรรมาธิการการศาสนาฯ ขอความร่วมมือทุกฝ่ายค้ำจุนพระพุทธศาสนา

ข่าวทั่วไป Thursday October 15, 2020 13:29 —สำนักโฆษก

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รับข้อเสนอคณะกรรมาธิการการศาสนาฯ ขอความร่วมมือทุกฝ่ายค้ำจุนพระพุทธศาสนา

วันนี้ (15 ต.ค.63) เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 302 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ให้นายสุชาติ อุสาหะ ประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร นำคณะ เข้าพบเพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริม สนับสนุนการอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา

สำหรับข้อเสนอของคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมฯ ประกอบด้วย 1) ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมพุทธศาสนิกชนในการอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา 2) ร่างพระราชบัญญัติสภาองค์กรส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา พ.ศ. .... 3) ร่างพระราชบัญญัติธนาคารพุทธแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... 4) ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเดินทางไปพุทธสังเวชนียสถาน พ.ศ. .... 5) เรื่องแนวทางการให้ความช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่พระภิกษุและสามเณรที่ได้รับ ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 6) เรื่องแนวทางการรณรงค์ส่งเสริม สนับสนุนให้วัดจัดทำบัญชีการเงินและทรัพย์สินของวัด เพื่อความโปร่งใสและสร้างศรัทธาให้แก่พุทธศาสนิกชน 7) เรื่องแนวทางการยกเลิกการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อลด ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่วัดที่มีขนาดเล็กทั่วประเทศ ซึ่งมีรายรับที่ได้จากการท บุญบริจาคไม่เพียงพอ ต่อการแบกรับภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ แล้วยังจะต้องกำหนดให้วัดต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และ8) เรื่องแนวทางการส่งเสริม สนับสนุนการสร้างพุทธมณฑลจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัด นครศรีธรรมราช

โอกาสนี้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รับฟังข้อเสนอของคณะกรรมาธิการฯ และสอบถามในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยความสนใจ พร้อมมอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นผู้ดำเนินการและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

ทั้งนี้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ย้ำว่าคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร ถือเป็นคณะกรรมาธิการที่มีความสำคัญอย่างมากซึ่งทำงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับด้านศาสนาซึ่งศาสนาพุทธเป็นหนึ่งในศาสนาสำคัญของชาติ และศาสนายังเป็นเสาหลักของประเทศ คือ ?ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์? ศาสนายังเป็นที่พึ่งของคนสังคมไทยในทุกมิติและทุกสถานการณ์ทั้งยามสุขและยามทุกข์ เพื่อเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจให้สามารถผ่านพ้นสถานการณ์ทุกอย่างไปได้ด้วยดี รวมทั้งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณคณะกรรมาธิการฯ และที่ปรึกษาทุกคน ที่ได้มีโอกาสร่วมหารือในประเด็นต่าง ๆ ดังกล่าวและยินดีที่จะร่วมมือทำงานกับทุกคนในทุกมิติอย่างเต็มกำลังความสามารถต่อเนื่องต่อไป

----------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก

ที่มา: http://www.thaigov.go.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ