ที่ประชุม กรอ. กลุ่มจังหวัดอันดามัน รับทราบมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจ นายกรัฐมนตรีเสนอการใช้จ่ายภาครัฐแบบ new normal ในลักษณะร่วมจ่าย สร้างความคุ้มค่าด้านงบประมาณ

ข่าวทั่วไป Tuesday November 3, 2020 14:50 —สำนักโฆษก

ที่ประชุม กรอ. กลุ่มจังหวัดอันดามัน รับทราบมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจ นายกรัฐมนตรีเสนอการใช้จ่ายภาครัฐแบบ new normal ในลักษณะร่วมจ่าย สร้างความคุ้มค่าด้านงบประมาณ

วันนี้ (3 พ.ย.63) ณ โรงแรมสแปลช บีช รีสอร์ต ไม้ขาว จ. ภูเก็ต นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง และสตูล) ร่วมกับคณะรัฐมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้แทนภาคเอกชนและเกษตรกร ย้ำการพัฒนากลุ่มจังหวัดอันดามัน ?การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพระดับโลก บนฐานความเข้มแข็งของภาคเกษตรและชุมชนอย่างยั่งยืน? ด้วยการร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน

นายกรัฐมนตรีกล่าวเปิดการประชุม ขอบคุณข้าราชการและประชาชนทุกจังหวัดที่ให้การต้อนรับคณะรัฐมนตรีในการลงพื้นที่ตรวจราชการครั้งนี้ เป้าหมายของการมาเยือนจังหวัดสุราษฎร์ธานีและภูเก็ต เพราะตั้งใจมาสร้างความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มจังหวัดอันดามัน ซึ่งจะกลายเป็นโครงการต้นแบบในการดูแลสุขภาพและเศรษฐกิจให้กับพื้นที่อื่น ๆ ทั่วประเทศด้วย แม้ว่าขณะนี้ตัวเลขเศรษฐกิจหลายอย่างพัฒนาในทิศทางที่ดีขึ้น แต่รัฐบาลยังต้องระมัดระวังการใช้จ่ายที่นำมาจากงบประมาณแผ่นดิน ไม่ว่าจะเป็นเงินกู้และเงินจ่ายประจำปี 2564 ล้วนมาจากภาษีของประชาชน จึงอยากให้ภาคเอกชนเข้าใจถึงขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณ ที่ต้องยึดหลักความถูกต้องตามระเบียบขั้นตอน ผ่านการเห็นชอบร่วมกันของคณะรัฐมนตรีด้วย สำหรับการท่องเที่ยวนั้น รัฐบาลต้องการส่งเสริมให้คนไทยเที่ยวไทยมากขึ้น อาทิ ให้คนภาคเหนือมาเที่ยวภาคใต้ รวมทั้งธุรกิจท่องเที่ยวก็ต้องเสริมกิจกรรมต่าง ๆ เพิ่มเติมรายได้จากการท่องเที่ยวที่ลดลงด้วย ซึ่งนายกรัฐมนตรีย้ำว่า จังหวะนี้เป็นโอกาสในการปรับตัวเพื่อแสวงหาศักยภาพใหม่ ๆ ทางธุรกิจ ให้เป็นภูมิคุ้มกันกับวิกฤตในอนาคต

ทั้งนี้ ในที่ประชุมรับทราบมาตรการช่วยเหลือ เยียวยา ฟื้นฟู ผู้ประกอบการและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ประกอบด้วย มาตรกระตุ้นเศรษฐกิจ มาตรการเยียวยาด้านการเงินและภาษี ด้านการท่องเที่ยว อาทิ การพัฒนาเมืองอัจฉริยะอันดามัน เพื่อความเป็นเมืองน่าอยู่และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ด้านการเกษตร อาทิ การขับเคลื่อน Thailand Green Rubber ยกระดับยางไทยสู่สากล สนับสนุนการทำประมงนอกน่านน้ำ การพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น โครงการศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามัน ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ อนุรักษ์ ฟื้นฟูพะยูนและสัตว์ทะเลหายาก และโครงสร้างพื้นฐานครอบคลุมทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ เช่น การยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและให้กลุ่มจังหวัดอันดามันสามารถกลับมาฟื้นตัวอย่างรวดเร็วและยั่งยืน โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาและจัดลำดับความสำคัญของโครงการ

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีย้ำถึงการจัดลำดับความสำคัญให้เหมาะสมกับวงเงินงบประมาณที่มีอยู่ พร้อมเสนอการจ่ายภาครัฐในรูปแบบ new normal ในลักษณะร่วมจ่าย ร่วมลงทุน หรือ Co-pay เพื่อให้การใช้จ่ายภาครัฐเกิดความคุ้มค่า การดำเนินมาตรการต้องทำในลักษณะ tailor made ให้เหมาะสมกับทุกพื้นที่ สำหรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นที่ออกมานั้น ต้องการหนุนเศรษฐกิจให้กลับมา เพื่อให้ธุรกิจสามารถทรงตัวอยู่ได้ รักษาการจ้างงาน ซึ่งเป็นการช่วยเหลือคนตัวเล็ก ไม่ให้ตกงาน และสามารถยืนอยู่ได้ ไม่ใช่เฉพาะผู้ประกอบการเท่านั้น

นายกรัฐมนตรียืนยันในช่วงท้ายว่า แม้รัฐบาลนี้จะเป็นการรวมตัวกันของหลายพรรคการเมือง แต่ขอให้มั่นใจทุกพรรคการเมืองพร้อมจะร่วมมือร่วมใจกันทำเพื่อบ้านเมือง สิ่งสำคัญวันนี้ คือ ต้องเร่งสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนและภาคเอกชนเข้าใจถึงการทำงานของรัฐบาล ซึ่งไม่ใช่การแก้ปัญหาเฉพาะวันนี้แต่เป็นการวางรากฐานประเทศในอนาคตเผื่อด้วย

ที่มา: http://www.thaigov.go.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ