รมต.อนุชา มอบนโยบาย พศ. แนะข้าราชการปลูกผังให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง และมีความตระหนักรักในสถาบันหลักของชาติ

ข่าวทั่วไป Friday November 6, 2020 13:45 —สำนักโฆษก

รมต.อนุชา มอบนโยบาย พศ. แนะข้าราชการปลูกผังให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง และมีความตระหนักรักในสถาบันหลักของชาติ

วันนี้ (6 พฤศจิกายน 2563) เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมพุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มอบนโยบายแก่ข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยมีนางสาวณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าร่วม

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญต่อสถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันศาสนา และพระพุทธศาสนาก็เป็นศาสนาที่คนส่วนใหญ่ของประเทศนับถือ เป็นรากฐานทางจารีตและขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนการใช้ชีวิตของคนในสังคม พร้อมกล่าวมอบนโยบายแก่ข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 3 ข้อ ประกอบด้วย

1) การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติต้องสามารถสร้างความตระหนักรู้ เผยแพร่ และปลูกผังให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง เป็นจริง และมีความตระหนักรักในสถาบันหลักของชาติ (ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์)

2) การทำนุบำรุงศาสนา เป็นภารกิจที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติต้องสร้างความเข้มแข็ง โดยส่งเสริมการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนที่ถูกต้อง ดีงาม ให้พุทธศาสนิกชนเข้าถึงแก่นแท้ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า และสามารถนำมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้

3) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ควรต้องมุ่งสู่ความเป็นหน่วยงานดิจิทัลที่ตรวจสอบได้ มีระบบจัดเก็บข้อมูลภาครัฐ ลดขั้นตอน ความยุ่งยาก เพื่อให้สามารถบริการประชาชนได้รวดเร็ว

นอกจากนี้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี คาดหวังให้ไทยเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก โดยย้ำให้ข้าราชการ ร่วมดูแลรักษาศาสนสมบัติต่างๆ ส่งเสริมการเผยแผ่ศาสนาโดยนำความทันสมัยของการส่งต่อข้อมูลมาช่วยให้ประชาชนทุกระดับเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์

ที่มา: http://www.thaigov.go.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ