นายกรัฐมนตรีขอบคุณพรรคร่วมรัฐบาล ร่วมนำนโยบายจากที่ประชุม ครม. ขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ มอบกรมบัญชีกลางเร่งเชื่อมโยงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ข่าวทั่วไป Tuesday January 26, 2021 13:49 —สำนักโฆษก

นายกรัฐมนตรีขอบคุณพรรคร่วมรัฐบาล ร่วมนำนโยบายจากที่ประชุม ครม. ขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ มอบกรมบัญชีกลางเร่งเชื่อมโยงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

วันนี้ (26 ม.ค. 64) เวลา 13.30 น. ณ โถงตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวขอบคุณพรรคร่วมรัฐบาลและรัฐมนตรีทุกกระทรวง ที่ร่วมกันทำงานและมีการประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมกันทุกสัปดาห์ เพื่อปรึกษาหารือและตัดสินใจร่วมกันทั้งเรื่องของกฎหมาย กฎระเบียบ และกฎกระทรวง ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน การอนุมัติโครงการต่าง ๆ งบประมาณ ที่ผ่านมา รัฐมนตรีทุกกระทรวงยังนำนโยบายจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีไปขับเคลื่อนเพื่อการปฏิบัติ

นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีการเรียกคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุว่า มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจหาข้อเท็จจริง พร้อมให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ จากกรมบัญชีกลางตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อมิให้มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นอีก สำหรับการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5นั้น รัฐบาลกำหนดมาตรการลดฝุ่นละออง PM 2.5 ทั้งในระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว โดยเป็นการทำงานร่วมกันของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย ทหาร และภาคเอกชน โรงงานอุตสาหกรรม เกษตรกร เพื่อลดความเดือดร้อนจากปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 และพยายามสร้างความเข้าใจกับพี่น้องเกษตรกรที่ยังประกอบเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม รวมทั้งสภาพอากาศมีความเชื่อมโยงกันทำให้บางครั้งฝุ่น ควัน มาจากพื้นที่ตอนในด้วย จึงมอบให้หมายให้ ฝ่ายความมั่นคง กระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด หารือกับประเทศเพื่อนบ้านทุกพื้นที่ ทุกมิติ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา

ในตอนท้าย นายกรัฐมนตรียังกล่าวระเบียบวินัยการลงโทษของทหาร ซึ่งมีอยู่ 5 ข้อ คือ ภาคทัณฑ์ ทัณฑกรรม กัก ขัง และ จำขัง มีระเบียบระบุไว้ชัดเจนอยู่แล้ว ย้ำว่าการลงโทษต่าง ๆ ต้องพิจารณาให้เหมาะสม พร้อมขอความร่วมมือนายทหาร นายสิบ ที่ใกล้ชิดอย่าลงโทษนอกกรอบระเบียบวินัย และขอให้พลทหารเข้าใจซึ่งกันและกัน ที่สำคัญคือต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

.....................

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก

ที่มา: http://www.thaigov.go.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ