นายกฯ ชื่นชมกิจกรรมวิ่งเทรล สนองตอบนโยบายการเปิดประเทศ ย้ำให้ขยายผลต่อเนื่อง กระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างความเชื่อมั่น ดึงดูดนักกีฬา-นักท่องเที่ยวให้เข้าร่วมการแข่งขัน

ข่าวทั่วไป Tuesday March 8, 2022 14:16 —สำนักโฆษก

นายกฯ ชื่นชมกิจกรรมวิ่งเทรล สนองตอบนโยบายการเปิดประเทศ ย้ำให้ขยายผลต่อเนื่อง กระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างความเชื่อมั่น ดึงดูดนักกีฬา-นักท่องเที่ยวให้เข้าร่วมการแข่งขัน ภายใต้มาตรการความปลอดภัยและสาธารณสุข

วันนี้ (8 มี.ค. 65) เวลา 08.30 น. ณ บริเวณตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นำคณะผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และคณะอำนวยการจัดการแข่งขัน Thailand by UTMB เข้าพบ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เพื่อประชาสัมพันธ์จัดการแข่งขันวิ่งเทรล รายการ Thailand by UTMB 2021 Doi Inthanon Chiang Mai และแผนการจัดการแข่งขันวิ่งเทรล รายการ Thailand by UTMB ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามนโยบายนายกรัฐมนตรีและรัฐบาล โดยมี นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมด้วย นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

จากดำริของนายกรัฐมนตรีให้จัดกิจกรรมกีฬาวิ่งเทรล เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) และนำมาซึ่งช่องทางในการสร้างรายได้ให้กับประเทศไทย Thailand by UTMB จึงได้เกิดขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากหลายหน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวัฒนธรรม และทุกภาคส่วนที่ได้ให้การสนับสนุน ผลักดันให้รายการแข่งขันนี้ก้าวขึ้นสู่รายการแข่งขันในระดับนานาชาติ โดยจัดขึ้นเป็นครั้งแรก Zero Edition ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ มีนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันประมาณ 1,500 คน ครั้งต่อมา First Edition จัดขึ้นในเดือนตุลาคม 2563 มีจำนวนผู้เข้าร่วม 1,800 คน ซึ่งสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ถึง 136 ล้านบาท พร้อมกับได้รับการประกาศเพิ่มเติมให้เป็น 1 ในสนาม World Series ใช้เป็นสนามเก็บคะแนนสำหรับนักกีฬาชั้นนำของโลก และล่าสุด Second Edition เมื่อเดือนธันวาคม 2564 ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นรายการระดับนานาชาติภายใต้การรับรองของ UTMB องค์กรจัดวิ่งเทรลระดับโลก มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันประมาณ 2,500 คน ทั้งนักวิ่งชาวไทยและมีนักวิ่งระดับอีลิทชาวต่างชาติเดินทางเข้าร่วมกว่า 30 คน จาก 12 ประเทศ การแข่งขันในครั้งนี้มีเงินหมุนเวียนที่เกิดจากการจัดงาน 143.77 ล้านบาท สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยรวม 347.57 ล้านบาท เกิดการจ้างงาน 17,000 คน อีกทั้งยังได้รับบรรจุในปฏิทินการแข่งขันของ Ultra Trail World Tour ซึ่งเป็นเซอร์กิตการแข่งขันเก็บคะแนนสำหรับนักวิ่งอัลตร้าเทรลระดับโลก และคาดว่าจะมีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากถึง 500 ล้านบาทในการแข่งขัน Thailand by UTMB 2022 ที่กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8 ? 11 ธันวาคม 2565 ณ ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกันนี้ยังเตรียมผลักดัน Thailand by UTMB ให้เป็นสนามระดับ Major ในปี 2566 ซึ่งมีเพียง 3 สนามทั่วโลกที่จะมีโอกาสได้รับการคัดเลือก

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการออกกำลังกาย และเล็งเห็นถึงความสำคัญของกิจกรรมการวิ่ง รวมถึงวิ่งเทรลหรือวิ่งตามภูมิประเทศ สนับสนุนให้ภาคส่วนต่าง ๆ จัดกิจกรรมวิ่งอย่างต่อเนื่อง เพราะนอกจากจะเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายแล้วยังสามารถกระตุ้นการท่องเที่ยวได้อีกทางหนึ่งด้วย สิ่งที่สำคัญคือการบริหารจัดการดูแลความปลอดภัย การปฐมพยาบาล ซึ่งจะต้องมีความพร้อมที่จะรองรับนักวิ่งและประชาชนที่มาร่วมงานได้อย่างเพียงพอ ซึ่งการนำกีฬามาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชนเป็นแนวทางที่ดีมาก โดยเฉพาะกีฬาที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติให้ความสนใจ การแข่งขันวิ่งเทรลระดับนานาชาติเป็นรายการแข่งขันที่สำคัญของประเทศไทย และเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สนองตอบนโยบายการเปิดประเทศ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างความเชื่อมั่น ดึงดูดนักกีฬาและนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศให้เดินทางเข้ามาร่วมแข่งขัน โดยต้องดำเนินการควบคู่กับมาตรการทางด้านสาธารณสุขในการจัดการแข่งขันที่ทั่วโลกยอมรับ รวมทั้งมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ยึดแนวทางการปฏิบัติด้านสาธารณสุข COVID Free Setting เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬา รวมทั้งการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในพื้นที่ใหม่ ๆ

พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีชื่นชมการจัดกิจกรรมกีฬาวิ่งเทรล ซึ่งเป็นไปตามดำริของนายกรัฐมนตรีที่ได้ให้แนวทางไว้ตั้งแต่เมื่อ 2562 ในการจัดกิจกรรมออกกำลังกายผสมผสานกับกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม ผ่านสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญต่าง ๆ ของประเทศไทย ซึ่งเป็นการใช้ศักยภาพด้านทรัพยากรทางธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพที่ประเทศไทยมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ สร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ พร้อมเน้นย้ำให้มีการขยายผลการจัดกิจกรรมกีฬาวิ่งเทรลไปในพื้นที่อื่น ๆ ที่สำคัญของประเทศอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งกำชับให้มีมาตรการดูแลเรื่องความปลอดภัยและสุขภาพนักกีฬาที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

ทั้งนี้ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มอบงานสังคโลกศิลาดลสีเขียวไข่กา หัตถกรรมพื้นบ้านของชาวเชียงใหม่ เป็นของที่ระลึกให้กับนายกรัฐมนตรี ด้วย

-----------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก

ที่มา: http://www.thaigov.go.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ