นายกฯ ตรวจติดตามโครงการพระราชดำริในหลวง ร.9 การแก้ไขอุทกภัย ปรับปรุงคลองภูมินาถดำริ (คลอง ร.1) เน้นย้ำบริหารน้ำให้เหมาะสม ให้มีศักยภาพเพียงพอในการป้องกันน้ำท่วมเมืองหาดใหญ่

ข่าวทั่วไป Monday April 25, 2022 14:20 —สำนักโฆษก

นายกฯ ตรวจติดตามโครงการพระราชดำริในหลวง ร.9 การแก้ไขอุทกภัย ปรับปรุงคลองภูมินาถดำริ (คลอง ร.1) เน้นย้ำบริหารน้ำให้เหมาะสม ให้มีศักยภาพเพียงพอในการป้องกันน้ำท่วมเมืองหาดใหญ่ และเป็นพื้นที่เก็บกักน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้ง

วันนี้ (25 เมษายน 2565) เวลา 11.15 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วยนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมคณะ ตรวจติดตามโครงการพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9 การแก้ไขอุทกภัย อำเภอหาดใหญ่ ในการจัดทำโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ปรับปรุงคลองภูมินาถดำริ (คลอง ร.1) ให้มีศักยภาพเพียงพอในการป้องกันน้ำท่วมเมืองหาดใหญ่ และเป็นพื้นที่เก็บกักน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้ง ณ คลองภูมินาถดำริ (คลอง ร.1) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ทั้งนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ กรมชลประทานได้พิจารณาดำเนินการโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) ขึ้น โดยการปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.1 ให้สามารถระบายน้ำได้เพิ่มขึ้น จาก 465 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มเป็น 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และเมื่อระบายน้ำร่วมกับคลองอู่ตะเภาในอัตรา 465 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จะสามารถเพิ่มศักยภาพในการระบายน้ำได้สูงสุดรวมกันประมาณ 1,665 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และเป็นแหล่งน้ำสำรองในช่วงฤดูแล้งประมาณ 5.00 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) มีความคืบหน้าไปแล้วกว่า 92.10% โดยประตูระบายน้ำหน้าควน 2 ซึ่งอยู่บริเวณปากคลองระบายน้ำ ร.1 ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ สามารถบริหารจัดการน้ำโดยการเปิดปิดบานเพื่อควบคุมปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่คลองระบายน้ำ ร.1 และคลองระบายน้ำ ร.1 ซึ่งได้ทำการปรับปรุงโดยการขุดขยายความกว้างของคลองระบายน้ำจากเดิมท้องคลองกว้าง 24 เมตร ขยายเป็น 70 เมตร พร้อมทั้งก่อสร้างกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จไปกว่าร้อยละ 90 ทำให้คลองระบายน้ำ ร.1 ในปัจจุบันจะสามารถช่วยในการระบายน้ำในช่วงฤดูฝนได้สูงสุดประมาณ 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้กำชับให้สำรวจศักยภาพของคลอง เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์น้ำ นำเอาประสบการณ์จากน้ำท่วมที่ผ่านมาเป็นบทเรียนในการแก้ไขปัญหาให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อประชาชน ลดความเสียหาย บรรเทาความเดือดร้อนให้มากที่สุด พร้อมกับเน้นย้ำการบริหารน้ำให้เหมาะสม นำไปใช้ประโยชน์ในฤดูแล้ง ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีฝากให้ส่วนราชการสำรวจเส้นทางน้ำ รวมถึงคลองต่าง ๆ พัฒนาแก้ไขปรับปรุง นำเสนอโครงการมายังรัฐบาล ยืนยันพร้อมสนับสนุนงบประมาณ แต่ขอให้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมมากที่สุด

จากนั้น นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเดินทางมายังตลาดกิมหยง เทศบาลหาดใหญ่ พบปะให้กำลังใจสอบถามสถานการณ์ค้าขายจากพ่อค้าแม่ค้า โดยมีประชาชนพ่อค้าแม่ค้าส่งเสียงกำลังใจบอกให้ สู้ ๆ ตลอดทาง ขอให้รักษาสุขภาพ นายกรัฐมนตรีกล่าวกับพ่อค้าแม่ค้าให้สู้ ๆ ขอให้เข้มแข็ง กำลังใจที่ดีจะช่วยให้ก้าวผ่านสถานการณ์ต่าง ๆ ไปได้ ทั้งนี้ มีประชาชนและพ่อค้าแม่ค้ามาขอจับมือถ่ายรูปเป็นที่ระลึก แต่นายกรัฐมนตรีให้เอาศอกสัมผัสกันแทนการจับมือ เพื่อความปลอดภัยจากโควิด ///

ที่มา: http://www.thaigov.go.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ