นายกฯ ย้ำรัฐบาลเร่งเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศตามแผนยุทธศาตร์ หวังฟื้นฟูประเทศภายหลังสถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลาย เผย ครม.ขยายมาตรการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล บรรเทาความเดือดร้อน

ข่าวทั่วไป Tuesday May 17, 2022 15:43 —สำนักโฆษก

นายกฯ ย้ำรัฐบาลเร่งเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศตามแผนยุทธศาตร์ หวังฟื้นฟูประเทศภายหลังสถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลาย เผย ครม.ขยายมาตรการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล บรรเทาความเดือดร้อนประชาชนให้ได้มากที่สุด

วันนี้ (17 พฤษภาคม 2565) เวลา 12.50 น. ณ บริเวณทางเชื่อมตึกสันติไมตรีและตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้สัมภาษณ์ภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า รัฐบาลเร่งเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ที่วางไว้ รวมทั้งการฟื้นฟูประเทศหลังโควิด-19 ซึ่งรัฐบาลได้มีมาตรการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรจากสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น ภัยแล้ง โรคระบาดโควิด-19 ที่ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น และมีเป้าหมายจะช่วยเหลือให้ได้มากที่สุด โดยได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกกระทรวงบูรณาการกันเพื่อยกระดับเกษตรกรไทยให้เป็นเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farmer) ให้ได้โดยเร็วที่สุด โดยจะต้องมีการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิต เพิ่มคุณภาพ ลดต้นทุน รวมทั้งการติดตั้งสถานีวัดอากาศเพื่อลดความเสี่ยงจากสภาพอากาศ การจัดทำ Big Data ภาคการเกษตร การพัฒนาแพลตฟอร์ม สนับสนุนให้เกษตรกรทำเกษตรแปลงใหญ่ และจัดให้มีการเช่า การแชร์ เครื่องจักรกลทางการเกษตร ตลอดจนการขยายไปสู่ตลาดออนไลน์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นทางรอดและทางรุ่งของภาคเกษตรกรรมของไทย รวมทั้งจะต้องแสวงหาความร่วมมือกับภาคเอกชนและหน่วยงานต่าง ๆ ทุกภาคส่วน ทุกระดับ ซึ่งนายกรัฐมนตรียังได้สั่งการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานทุก 3 เดือน ด้วย

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ยังแสดงความห่วงใยที่ประเทศไทยเริ่มก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ซึ่งรัฐบาลจำเป็นต้องดูแลกลุ่มผู้สูงอายุให้ดีที่สุด ให้คนกลุ่มนี้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ มีรายได้ที่เพียงพอ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีหลักประกันที่มั่นคงและเป็นพลังร่วมกันในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป เพราะกลุ่มผู้สูงอายุเหล่านี้มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญต่าง ๆ ที่มีคุณค่าแก่สังคมไทย

ในตอนท้าย นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงสถานการณ์ความเดือดร้อนของประชาชนด้านราคาพลังงานว่า รัฐบาลรับทราบความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน และวันนี้ ครม. ได้มีการพิจารณาขยายมาตรการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล ซึ่งเป็นความจำเป็นที่จะต้องดูแลพี่น้องประชาชนและภาคการผลิต เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ได้มากที่สุด เพื่อไม่ให้ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้นไปตามราคาน้ำมันดิบตลาดโลก ซึ่งจะมีผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชน สินค้าอุปโภคบริโภคจะปรับตามต้นทุนค่าขนส่ง ทั้งนี้ มีอีกหลายมาตรการที่กำลังหารือร่วมกันอีก อย่างไรก็ตามสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจมีหลายอย่างที่ดีขึ้น แม้บางอย่างยังลดลงอยู่เนื่องจากสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและเรื่องของสงคราม ซึ่งคาดหวังว่าจะสิ้นสุดลงได้โดยเร็ว และการที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับน้ำมันดีเซลเพราะถือเป็นต้นทุนภาคการผลิตด้านการขนส่งด้วย ส่วนกรณีน้ำมันเบนซินจะพิจารณาต่อไป สิ่งสำคัญที่สุดคือขอความร่วมมือทุกคนช่วยกันประหยัดพลังงานในส่วนที่สามารถช่วยกันได้ ในส่วนของรัฐบาลแม้ว่าการจัดเก็บรายได้จะลดลง แต่ก็ตั้งใจอย่างเต็มที่ในการแก้ปัญหาด้วยความระมัดระวัง เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาทับซ้อนกลับมาในอนาคต

ที่มา: http://www.thaigov.go.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ