นายกรัฐมนตรีกราบนมัสการพระราชวิสุทธิญาณ เจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน (ธรรมยุต) เพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวทั่วไป Wednesday June 29, 2022 14:50 —สำนักโฆษก

นายกรัฐมนตรีกราบนมัสการพระราชวิสุทธิญาณ เจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน (ธรรมยุต) เพื่อความเป็นสิริมงคล ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการจังหวัดเชียงใหม่

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า วันนี้ (29 มิถุนายน 2565) เวลา 10.30 น. ณ วัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง ตำบลแม่ริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และคณะ เข้ากราบนมัสการพระราชวิสุทธิญาณ เจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน- แม่ฮ่องสอน (ธรรมยุต) เพื่อความเป็นสิริมงคล ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อเดินทางถึงวัดป่าดาราภิรมย์ นายกรัฐมนตรีเข้าสู่ภายในมณฑปพระจุฬามณีศรีบรมธาตุ (หอแก้ว) จุดธูปเทียนบูชาพระประธาน ถวายสักการะและเครื่องกัปปิยภัณฑ์ แด่พระราชวิสุทธิญาณ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์ พระราชวิสุทธิญาณ อนุโมทนาให้พรและสนทนาธรรมกับนายกรัฐมนตรีและคณะ พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีได้น้อมถวายกัปปิยภัณฑ์ แด่พระครูวิบูลธรรมกิจ (บัวเกตุ ปทุมสิโร) เจ้าอาวาสวัดป่าปางกึ๊ดกิตติธรรม ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้พักฟื้นอาการอาพาธอยู่ภายในวัดป่าดาราภิรมย์ จากนั้น นายกรัฐมนตรีไปนมัสการพระทันตธาตุ หรือพระเขี้ยวแก้ว และเยี่ยมชมปูชนียวัตถุสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งทางวัดได้จัดแสดงไว้ภายในหอแก้วชั้นบน ก่อนออกเดินทางต่อไปยังศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ พระทันตธาตุ หรือพระเขี้ยวแก้ว พระบรมสารีริกธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้มาจากพระธาตุจองไต รัฐเชียงตุง ประเทศพม่า โดยพบประดิษฐานอยู่ในเศียรพระพุทธรูป มีการจารึกสลักที่หุ้มว่า ?พระสากยะ? เป็นภาษาล้านนา อีกทั้งมีจารึกชื่อ พระหาเถรคันฉ่อง สากยะมุนี ซึ่งเป็นผู้อัญเชิญมาอีกด้วย โดยพระธาตุจองไต ณ เมืองเชียงตุงนั้น สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นผู้โปรดให้สถาปนาไว้ ซึ่งมีจารึกอักษรธรรมกำกับไว้ อีกทั้งยังมีพระพุทธรูปทองคำ และสิงห์สัมฤทธิ์อีกคู่หนึ่ง ปัจจุบันของมีค่าทั้งหมดเก็บรักษาไว้อย่างดี ณ หอแก้ว วัดป่าดาราภิรมย์

สำหรับประวัติวัดป่าดาราภิรมย์ พระครูวินัยธรมั่น ภูริทตฺโต ได้ออกจาริกธุดงค์มายังเชียงใหม่ และได้พำนัก ณ ป่าช้าร้างติดกับสวนเจ้าสบาย พระตำหนักดาราภิรมย์ของเจ้าดารารัศมี พระราชชายาในรัชกาลที่ 5 ซึ่งเป็นสถานที่สงบ เป็นสปายะในการบำเพ็ญกรรมฐาน และมีพระสงฆ์ได้เข้ามาบำเพ็ญกรรมฐาน ณ ที่แห่งนี้ เมื่อชาวบ้านในละแวกเห็นแล้วได้เกิดศรัทธาจึงได้ร่วมกันสร้างเสนาสนะต่าง ๆ ถวายเพื่อให้คณะสงฆ์ได้ใช้ในกิจการสงฆ์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2484 เจ้าลดาคำ ณ เชียงใหม่ ทายาทของเจ้าดารารัศมี พระราชชายา ได้ถวายที่ดินดังกล่าวซึ่งอยู่ในเขตพระราชฐานพระตำหนักเจ้าดารารัศมีให้แก่วัด จึงมีการเปลี่ยนชื่อวัดใหม่ นามว่า ?วัดป่าดารา-ภิรมย์? เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแก่พระราชชายาเจ้าดารารัศมี

ที่มา: http://www.thaigov.go.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ