นายกฯ ร่วมประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา พ.ศ. 2565 เชิญชวนพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ สืบสานประเพณีทางพุทธศาสนาที่วัดใกล้บ้าน

ข่าวทั่วไป Tuesday July 5, 2022 14:31 —สำนักโฆษก

นายกฯ ร่วมประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา พ.ศ. 2565 เชิญชวนพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ สืบสานประเพณีทางพุทธศาสนาที่วัดใกล้บ้าน/รูปแบบออนไลน์

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรรัฐมนตรีเผยว่า วันนี้ (5 กรกฎาคม 2565) เวลา 08.45 น. ณ โถงกลาง ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ร่วมกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา พุทธศักราช 2565 โดยมี นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และคณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วมกิจกรรม

นายกรัฐมนตรีรับชมสื่อองค์ความรู้วันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา พุทธศักราช 2565 ในรูปแบบวีดีโอแอนิเมชั่น ชมการสวดโอ้เอ้วิหารราย กาพย์ฉบัง 16 มาตรากม โดยคณะนักเรียนจากโรงเรียนวัดช่องนนทรี กรุงเทพฯ ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ จากการประกวดการสวดโอ้เอ้วิหารราย และรับมอบสื่อประชาสัมพันธ์เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา พุทธศักราช 2565

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า เทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาเป็นประเพณีที่มีความสำคัญของศาสนาพุทธซึ่งเป็นศาสนาหลักประจำชาติของประเทศไทย แต่ไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดทุกคนก็ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในรูปแบบพหุวัฒนธรรม ทุกคนทราบประวัติความเป็นมาของประเพณีที่มีการสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ขอให้ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กรุ่นใหม่ในรูปแบบ Active Learning จัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับพุทธประวัติ พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้ทักษะและเชื่อมโยงองค์ความรู้นำไปปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวัน พร้อมเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกคนร่วมประเพณีทางพระพุทธศาสนาที่วัดใกล้บ้าน หรือหากไม่สะดวกสามารถเข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ และร่วมกันประกอบคุณงามความดีเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา สืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนตลอดไป

จากนั้น นายกรัฐมนตรีได้ร่วมแกะลายเทียนติดบนต้นเทียนประเภทติดพิมพ์ ร่วมกับนายสมคิด สอนอาจ ครูศิลป์ของแผ่นดิน เพื่อเป็นสัญลักษณ์ประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ?121 ปี ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา? ซึ่งกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 11 ? 17 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง และชุมชนคุ้มวัดต่าง ๆ ในจังหวัดอุบลราชธานี โดยจัดงานในรูปแบบวิถีใหม่ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ

โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีรับฟังผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลของจังหวัดอุบลราชธานีในการสร้างการรับรู้ให้ประชาชนผ่านทางหอกระจายข่าว เสียงตามสายประจำหมู่บ้าน จำนวน 2,704 แห่ง รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ทางเครือข่ายวิทยุกระจายเสียงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของจังหวัดอุบลราชธานี และรับมอบ ?ทุเรียนแสงแรก? ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวภายใต้โครงการ ?อุบลราชธานี เมือง 4 แสง? ประกอบด้วย แสงแรก แสงธรรม แสงเทียน และแสงโซลาร์เซลล์ทุ่นลอยน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก

สำหรับกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา พุทธศักราช 2565 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-14 กรกฎาคม 2565 เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน ได้ร่วมกิจกรรมถวายเป็นพุทธบูชา และเพื่อให้พุทธศาสนิกชนร่วมน้อมระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย เข้าวัดปฏิบัติธรรม บำเพ็ญศาสนกิจ รักษาศีล ลด ละ เลิกอบายมุข ร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาด้วยการมีส่วนร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในมิติศาสนา มีการจัดกิจกรรมทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยดำเนินการตามมาตรการทางสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ ได้แก่ Web Application แสดงข้อมูลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วีดิโอแอนิเมชัน ?วันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา? กิจกรรมการหล่อเทียนพรรษาประจำปีเกิด รวมทั้งกิจกรรมธรรมะออนไลน์ เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมตลอดพรรษา

ที่มา: http://www.thaigov.go.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ