รองนายกฯ วิษณุ เป็นประธานการแถลงข่าว การจัดทำหนังสือ “ทศชาติ ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง” ฉบับ ญาณวชิระ เฉลิมพระเกียรติฯ

ข่าวทั่วไป Monday August 15, 2022 13:43 —สำนักโฆษก

รองนายกฯ วิษณุ เป็นประธานการแถลงข่าว การจัดทำหนังสือ ?ทศชาติ ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง? ฉบับ ญาณวชิระ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

วันนี้ (15 สิงหาคม 2565) เวลา 15.00 น. ณ ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดทำหนังสือ ?ทศชาติ ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง? ฉบับ ญาณวชิระ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมี พลตำรวจโท เผ่าไทย ทองธิว กรรมการบริหาร บริษัท เมืองโบราณ จำกัด คุณเมตตา อุทกะพันธุ์ ประธานกรรมการ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ร่วมด้วย

รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ในโอกาสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 รัฐบาลได้ดำเนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ซึ่งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ ได้เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมจัดทำโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ โดยการจัดทำหนังสือ ?ทศชาติ ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง? ฉบับ ญาณวชิระ ซึ่งพระเถระวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร จำนวน 5 รูป เป็นคณะผู้เรียบเรียงเนื้อหาในหนังสือ และสำนักนายกรัฐมนตรีได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานจัดทำหนังสือ ร่วมกับ บริษัท เมืองโบราณ จำกัด และบริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) จนสำเร็จลุล่วง ซึ่งนับเป็นหนังสือที่ชาวพุทธต้องได้อ่านเพราะจะทำให้ได้เห็นถึงความมุ่งมั่นและปณิธานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นรากฐานของความเพียรพยายามที่จะมอบให้มนุษย์ได้มองเห็นแก่นธรรมของชีวิตอย่างถ่องแท้ สามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันทั้งในครอบครัว ที่ทำงาน ในสังคม หรือความสุขสงบในจิตใจตามวิถีพุทธ อันจะก่อให้เกิดสังคมที่เป็นสุขและประเทศชาติร่มเย็น เช่น ธรรมของความเพียร ความอดทนต่อทุกข์ ความกตัญญูกตเวที ความวิริยะอุตสาหะ ความเสียสละ ซึ่งล้วนเป็นธรรมที่ประชาชนควรยึดถือปฏิบัติด้วย เพื่อประโยชน์ใน 3 ส่วน คือ ตนเอง สังคม และประเทศชาติบ้านเมือง

โดยคณะสงฆ์ได้มีการจัดกิจกรรมเทศน์แหล่ทศชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ทำนองอีสาน ปริวรรตสำนวนเทศน์ จากหนังสือฯ ขึ้น เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2565 มีพระศรีวิสุทธิมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ จัดโครงการ ?ร่วมใจภักดิ์ รักพระพันปีหลวง? เฉลิมพระเกียรติฯ ขึ้น และจะมีกิจกรรมไปจนถึงเดือนตุลาคม 2565 โดยจัดเทศน์กระจายไปยังวัดต่าง ๆ ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี

นอกจากนี้ มูลนิธิไทยทรงดำประเทศไทยซึ่งมีพี่น้องเชื้อสายไทยทรงดำอยู่ในประเทศไทยประมาณสี่ล้านคน มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์ ได้ร่วมใจกันจัดโครงการ ?ไทดำร่วมใจ เทิดไท้ สมเด็จพระพันปีหลวง? และคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรีและจังหวัดลพบุรี ได้ร่วมกันดำเนินโครงการ ?คุณธรรมนำใจ เทิดไท้ พระพันปีหลวงด้วยทศชาติชาดก? เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติฯ ด้วย พร้อมกันนี้ หากวัด โรงเรียน หน่วยงานราชการ หรือภาคเอกชน มีความประสงค์จะนำเนื้อหาและหลักธรรมที่ปรากฏอยู่ในหนังสือฯ ไปบูรณาการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ก็สามารถดำเนินการได้ตามความเหมาะสม

ในตอนท้าย รองนายกรัฐมนตรีกล่าวเชิญชวนหน่วยงานราชการ องค์กรของรัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนสถานศึกษา นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้น้อมนำหลักธรรมที่ปรากฏในหนังสือฯ ไปประยุกต์บูรณาการใช้ในการดำเนินชีวิตพัฒนาองค์กรและสังคมโดยส่วนรวม เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติฯ ให้เป็นที่ปรากฏตลอดไป

สำหรับ หนังสือ ?ทศชาติ ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง? ฉบับ ญาณวชิระ มีเผยแพร่ในรูปแบบ E-Book และ Audiobook บนเว็บไซต์ของสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และเฟซบุ๊กของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นอกจากนี้ ประชาชนและผู้สนใจทั่วไปสามารถติดตามรับฟังได้ในรายการทั่วทิศถิ่นไทย ซึ่งออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 13.00-13.30 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยได้เริ่มออกอากาศเป็นตอนแรกแล้ว เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2565 และยังมีการเปิดให้ลงทะเบียนขอรับหนังสือฯ ได้ทาง e-Form บนเว็บไซต์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และทางรายการทั่วทิศถิ่นไทย โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 เป็นต้นไป ///

ที่มา: http://www.thaigov.go.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ