รองนายกฯ พล.อ.ประวิตร รับมอบหนังสือ “ทศชาติ ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง” ฉบับ ญาณวชิระ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ข่าวทั่วไป Tuesday September 6, 2022 15:18 —สำนักโฆษก

รองนายกฯ พล.อ.ประวิตร รับมอบหนังสือ ?ทศชาติ ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง? ฉบับ ญาณวชิระ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้ (6 ก.ย.65) เวลา 08.30 น. ณ บริเวณโถงกลาง ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รับมอบหนังสือ ?ทศชาติ ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง? ฉบับญาณวชิระ จากนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะ ได้แก่ นางสาวอรนุช ศรีนนท์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นางภาวินี ชนะพันธ์ และนางสาวจิดาภา นารายณ์ทอง ผู้แทนจาก บริษัท เมืองโบราณ จำกัด ซึ่งรัฐบาลโดยสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับ บริษัท เมืองโบราณ จำกัด และบริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) จัดพิมพ์หนังสือ ?ทศชาติ ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง? ฉบับ ญาณวชิระ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยจะมอบให้แก่ส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป โดยไม่มีค่าใช้จ่าย จำนวน 10,000 เล่ม เพื่อถวายพระราชกุศล แสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย

โอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรีได้สอบถามเกี่ยวกับการจัดทำหนังสือ ?ทศชาติ ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง? ฉบับ ญาณวชิระ ด้วยความสนใจ ซึ่งเป็นการรวบรวมการศึกษาพุทธประวัติและหลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในรูปแบบรูปเล่มและ e-Book รวมทั้งสอบถามถึงการนำไปเผยแพร่แจกจ่ายให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าถึงด้วย

สำหรับหนังสือ ?ทศชาติ ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง? ฉบับ ญาณวชิระ เรียบเรียงโดยพระเถระแห่งวัดสระเกศ 5 รูป คือ พระธงชัย สุขญาโณ พระมหาสังคม ญาณวฑฺฒโน พระมหาเทอด ญาณวชิโร พระมหาบุญทวี ปญฺญาวํโส และพระมหาสมจิตร จิตฺตธมฺโม โดยทศชาติเป็นเรื่องที่แสดงให้เห็นถึงปณิธานที่ตั้งมั่นของพระโพธิสัตว์ที่จะบำเพ็ญพระบารมีให้ถึงพร้อมบริบูรณ์ เพื่อให้บรรลุพระโพธิญาณตรัสรู้ เป็นพระพุทธเจ้า ไม่ว่าพระองค์จะต้องประสบกับความทุกข์ยากเดือดร้อนอย่างแสนสาหัส แต่ปณิธานของพระองค์ก็จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลง และเมื่อได้น้อมรำลึกถึงพระราชจริยวัตรที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ได้ทรงบำเพ็ญต่อบวรพุทธศาสนา อีกทั้งพระราชกรณียกิจอเนกอนันต์ ที่ได้ทรงบำเพ็ญมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน แสดงให้เห็นถึงพระราชหฤทัยที่เปรียบประดุจพระโพธิสัตว์ในการบำเพ็ญพระบารมีอันยิ่งใหญ่ด้วยการเสียสละความสุขส่วนพระองค์ ช่วยเหลือเกื้อกูล อาณาประชาราษฎร์ให้ประสบแต่ความผาสุกตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา

ทั้งนี้ หนังสือ ?ทศชาติ ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง? ฉบับ ญาณวชิระ จะถูกแจกจ่ายให้แก่ ส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับหนังสือทศชาติฯ ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีผู้ลงทะเบียนครบถ้วนตามจำนวนแล้ว และจะทยอยจัดส่งหนังสือทศชาติฯ ให้แก่ผู้ลงทะเบียนต่อไป นอกจากนี้ ผู้สนใจสามารถเข้าอ่านหนังสือทศชาติฯ ในรูปแบบ e-Book หรือฟังเนื้อหาในรูปแบบ Audiobook บนเว็บไซต์ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (www.opm.go.th) โดยสามารถเข้าถึงได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งสามารถรับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย รายการ ?ทั่วทิศ ถิ่นไทย? ได้ทุกวัน เวลา 13.00 ? 13.30 น. และได้มีวัดภายในประเทศทั่วทุกภูมิภาคได้นำหลักธรรมจากหนังสือทศชาติไปร่วมจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ รวมถึงวัดไทยในต่างประเทศทั่วโลก เช่น วัดไทยนอร์เวย์ ประเทศนอร์เวย์ วัดพุทธารามลีดส์ ประเทศอังกฤษ วัดธรรมปทีป ประเทศสกอตแลนด์ และวัดพุทธาราม ประเทศเกาหลี เป็นต้น

ที่มา: http://www.thaigov.go.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ