นายกฯ และภริยาร่วมงานรับรองเนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี 2565 ย้ำกองทัพเรือมีบทบาทสำคัญสนับสนุนการพัฒนาประเทศในหลายมิติ เป็นกำลังใจให้ข้าราชการกองทัพเรือปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง

ข่าวทั่วไป Tuesday November 22, 2022 14:35 —สำนักโฆษก

นายกฯ และภริยาร่วมงานรับรองเนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี 2565 ย้ำกองทัพเรือมีบทบาทสำคัญสนับสนุนการพัฒนาประเทศในหลายมิติ เป็นกำลังใจให้ข้าราชการกองทัพเรือปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง ธำรงรักษาเกียรติภูมิของเหล่าทหารเรือ

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้ (22 พฤศจิกายน 2565) เวลา 19.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วย นางนราพร จันทร์โอชา ภริยา ร่วมงานรับรองเนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี 2565 โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ผู้บัญชาการเหล่าทัพ อดีตผู้บัญชาการทหารเรือ ข้าราชการทหารกองทัพเรือระดับชั้นนาวาเอกขึ้นไป ผู้ช่วยทูตทหาร รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับกองทัพเรือ และนายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมงาน โดยพลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ และภริยา ให้การต้อนรับ

เมื่อนายกรัฐมนตรีและภริยาเดินทางถึงหอประชุมกองทัพเรือ เข้าสู่ห้องเจ้าพระยา พลเรือเอก ธีระ ห้าวเจริญ อดีตผู้บัญชาการทหารเรืออาวุโส กล่าวเชิญชวนดื่มถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ผู้บัญชาการทหารเรือกล่าวต้อนรับ

นายกรัฐมนตรีกล่าวสุนทรพจน์และกล่าวเชิญชวนดื่มอวยพรเนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี 2565 โดยนายกรัฐมนตรีรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในงานรับรองเนื่องในวันกองทัพเรือ ที่ได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่งในวันนี้ และเป็นโอกาสอันดีที่ข้าราชการกองทัพเรือทุกท่านจะได้ร่วมกันน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระกรุณาวางรากฐานกองทัพเรือไทย รวมทั้งรำลึกถึงคุณงามความดีของบรรพบุรุษทหารเรือที่ได้เสียสละและทุ่มเทอุทิศตนในการพัฒนากองทัพเรือไทยให้มีรากฐานมั่นคงและมีความเจริญก้าวหน้ามาจวบจนทุกวันนี้ ปัจจุบันบทบาทของกองทัพเรือไม่ใช่เพียงแต่การปกป้องอธิปไตยและรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเท่านั้น แต่ยังมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศในหลายมิติ ที่นับวันจะทวีความสำคัญมากยิ่งขึ้น รวมถึงการบรรเทาภัยพิบัติและการช่วยเหลือประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าทุกท่านคงทราบกันดีแล้วว่า ประเทศไทยประสบผลสำเร็จในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม APEC 2022 โดยกองทัพเรือเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมการสถานที่สำหรับงานกาล่าดินเนอร์ ณ หอประชุมกองทัพเรือแห่งนี้ ที่ได้สร้างความประทับใจเป็นอย่างยิ่ง ในนามของรัฐบาลขอขอบคุณเหล่าพี่น้องทหารเรือที่มุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และร่วมกันพัฒนาประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง

?ผมขอเป็นกำลังใจให้ข้าราชการกองทัพเรือปฏิบัติหน้าที่ต่อไปอย่างเข้มแข็ง ธำรงรักษาเกียรติภูมิของเหล่าทหารเรือ และร่วมกันขับเคลื่อนนำไปสู่การเป็น The Trusted Navy หรือกองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่น ศรัทธา และภาคภูมิใจ ตามนโยบายที่ผู้บัญชาการทหารเรือได้กล่าวมอบไว้ รัฐบาลพร้อมที่จะให้การสนับสนุนกองทัพเรืออย่างเต็มที่ เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจของประเทศชาติอันเป็นที่รักของเราสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี? นายกรัฐมนตรีกล่าว

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากล ดวงพระวิญญาณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ อีกทั้งเดชะพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้โปรดดลบันดาลให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กองทัพเรือทุกท่านพร้อมทั้งครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีกำลังกาย กำลังใจ และกำลังสติปัญญาที่เข้มแข็ง เพื่อร่วมกันเป็นกำลังสำคัญในการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงและพัฒนาประเทศให้สำเร็จลุล่วงด้วยดีสืบไป

จากนั้น นายกรัฐมนตรีกล่าวเชิญชวนผู้มีเกียรติร่วมดื่มอวยพรให้แก่กองทัพเรือมีความเจริญรุ่งเรืองและดำรงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป จบแล้ว วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ ผู้บัญชาการทหารเรือมอบของที่ระลึก (รูปหล่อกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์) แด่นายกรัฐมนตรี ต่อจากนั้น นายกรัฐมนตรีร่วมถ่ายภาพกับผู้บัญชาการทหารเรือและนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และผู้บัญชาการเหล่าทัพ แล้วชมวีดิทัศน์ สารคดีวันกองทัพเรือและวีดิทัศน์รางวัลเกียรติยศนาวี

ต่อจากนั้น ผู้บัญชาการทหารเรือมอบรางวัลเกียรติยศนาวีแก่ พันจ่าโท อนุชิต พรมดอนกลอย เจ้าหน้าที่ส่งกำลัง หมวดส่งกำลัง แผนกส่งกำลังและซ่อมกำลังบำรุง กองสนับสนุน หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ซึ่งเป็นผู้สร้างผลงานอันเป็นประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้แก่กองทัพเรือ มีผลงานปรากฏเด่นชัด และเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ทั้งในหน้าที่การงานและความประพฤติส่วนตัว โดยได้ประกอบคุณงามความดีด้วยการเข้าช่วยเหลือแม่และเด็กที่ประสบอุบัติเหตุขับรถหลุดโค้งจมน้ำ ที่บริเวณบ้านคำแก้ว ตำบลคำแก้ว อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ จนผู้ประสบเหตุทั้งสองปลอดภัย เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565

ในตอนท้าย นายกรัฐมนตรีชมการการแสดงจากวงดุริยางค์ราชนาวี ?100 ปีวันสิ้นพระชนม์ องค์บิดาของทหารเรือไทย? ประกอบเพลงดาบของชาติ เพลงเดินหน้า และเพลงดอกประดู่ ต่อด้วยการขับร้องและดนตรีบรรเลงเพลงวอลซ์นาวี เพลงหนึ่งในร้อย เพลงศรัทธา และเพลงบ้านเกิดเมืองนอน ต่อด้วยชมการแสดงจินตลีลา ?The Trusted Navy : กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ? และดนตรีบรรเลงเพลงรวมใจภักดิ์ รักษ์ชาติ ราษฎร์ศรัทธา เสร็จภารกิจ นายกรัฐมนตรีและภริยาเดินทางกลับ

ที่มา: http://www.thaigov.go.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ