นายกฯ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน รพ.พระปกเกล้า จันทบุรี ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ ขอบคุณที่ดูแลประชาชนด้วยความเสียสละ เต็มกำลังความสามารถ

ข่าวทั่วไป Wednesday February 22, 2023 14:47 —สำนักโฆษก

นายกฯ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน รพ.พระปกเกล้า จันทบุรี ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ ขอบคุณที่ดูแลประชาชนด้วยความเสียสละ เต็มกำลังความสามารถ เน้นย้ำรัฐบาลมุ่งมั่น ทำแล้ว-ทำอีก-ทำต่อ-เพื่อประชาชนและทุกพื้นที่

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้ (22 กุมภาพันธ์ 2566) เวลา 12.20 น. ณ โรงพยาบาลพระปกเกล้า ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงพยาบาลพระปกเกล้า โดยมีคณะผู้บริหาร บุคลากรทางการแพทย์ นักศึกษาพยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รอต้อนรับ

นายอนุชากล่าวว่า นายกรัฐมนตรีขอบคุณและได้ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ขอบคุณการทำหน้าที่ของทุกคนด้วยความรับผิดชอบ และร่วมมือแรงร่วมใจกันด้วยหัวใจ ด้วยความเสียสละและเต็มกำลังความสามารถ ขอให้ทุกคนมีกำลังใจที่ดี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง เพื่อการให้บริการประชาชน และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคม และประเทศชาติอย่างแท้จริง ซึ่งการพิจารณางบประมาณต่าง ๆ รัฐบาลดำเนินการด้วยความเหมาะสมและมีความตั้งใจดำเนินการสืบสาน รักษา ต่อยอด สิ่งที่ทำแล้ว จะทำอีก และยังคงทำต่อเนื่องตามความต้องการของประชาชนและพื้นที่ พร้อมยึดมั่นในแกนหลักของชาติ ได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชนทุกคน

นายกรัฐมนตรียังได้สอบถามถึงการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยขอให้ดำเนินการจัดหาให้เพียงพอ ซึ่งรัฐบาลจะพิจารณางบประมาณให้การสนับสนุนในโอกาสต่อไป เพราะเรื่องสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การดูแลรักษาโรคนับเป็นสิ่งสำคัญ แต่การป้องกันไม่ให้เป็นโรคสำคัญกว่า เพื่อลดภาระของหมอ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ ดังนั้นการสร้างการรับรู้ให้ประชาชนรักการออกกำลังกาย กินอาหารให้ครบ 5 หมู่จึงเป็นเรื่องที่ควรส่งเสริมและให้คำปรึกษาโดยแพทย์พยาบาลอย่างเหมาะสม

นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำถึงการดูแลสุขภาพจิต สังคมไทยพบปัญหาโรคซึมเศร้า ปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นอันตรายต่อสังคมโดยรวม ฝากทีมแพทย์พยาบาลให้คำปรึกษาร่วมดูแลประชาชน ในส่วนของรัฐบาลยืนยันว่าจะดูแลประชาชนทุกกลุ่มให้ดีที่สุด รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ทุกกลุ่มทุกคนทุกโรงพยาบาล เพราะทุกคนเหนื่อยแต่ขอให้ภูมิใจในวิชาชีพ เป็นวิชาชีพที่ทำกุศลทำบุญทำให้ทุกคนมีสุขภาพดีขึ้นทั้งกายและใจ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะช่วยเสริมพลังให้ทุกคนต่อไป

ในตอนท้าย นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงศักยภาพของประเทศไทยด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ซึ่งทุกคนเป็นพลังสำคัญขอให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้คนมาเที่ยวเมืองจันทบุรี และขอให้ทุกคนภาคภูมิใจในความเป็นเมืองจันทบุรี เมืองแห่งความสุขตามคำกล่าว ?สุขทุกวันที่จันทบุรี?

นอกจากนี้ ในระหว่างการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงพยาบาลฯ นายกรัฐมนตรีได้พบปะทักทายกับประชาชนที่มารับบริการ สอบถามพูดคุยด้วยความห่วงใยและเป็นกันเอง จากนั้น นายกรัฐมนตรีเดินทางไปยังวัดโค้งสนามเป้า ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี เพื่อรับฟังปัญหาพื้นที่ทับซ้อนเขตอำเภอเมืองจันทบุรี ต่อไป

ทั้งนี้ โรงพยาบาลพระปกเกล้าเป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาด 755 เตียง รองรับผู้ป่วยจากจังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ ตราด สระแก้ว ปราจีนบุรี และระยอง รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้าน โดยมีการจัดการเรียนการสอนควบคู่การบริการรักษาพยาบาลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 ปัจจุบันมีผู้ป่วยนอกเฉลี่ย 3,440 คนต่อวัน และผู้ป่วยในเฉลี่ย 790 คนต่อวัน มีพื้นที่จอดรถประมาณ 250 คัน โรงพยาบาลจึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารที่จอดรถ 10 ชั้น ซึ่งจะสามารถรองรับรถยนต์ได้ประมาณ 529 คัน เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการผู้ป่วยและผู้รับบริการได้สะดวก รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่ายและได้รับบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน ขณะนี้อยู่ในระหว่างเริ่มดำเนินการก่อสร้างตามแบบของกองแบบแผน กระทรวงสาธารณสุข กำหนดแล้วเสร็จในวันที่ 17 มิถุนายน 2567 ซึ่งการดำเนินงานต่าง ๆ ของโรงพยาบาลเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) คือ 1) ศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) 2) ศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) 3) ศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) และ 4) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Product Hub)

ที่มา: http://www.thaigov.go.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ