นายกฯ เป็นประธานในพิธีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตรเนื่องในงานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ข่าวทั่วไป Saturday May 6, 2023 13:45 —สำนักโฆษก

นายกรัฐมนตรีและภริยา เป็นประธานในพิธีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตรเนื่องในงานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า วันนี้ (6 พ.ค. 66) เวลา 07.30 น. ณ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และนางนราพร จันทร์โอชา ภริยา เป็นประธานในพิธีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรเนื่องในงานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

โอกาสนี้ คณะองคมนตรี ประธานวุฒิสภา ประธานศาลฎีกาและภริยา ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน รองนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หน่วยราชการในพระองค์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้แทนผู้บัญชาการเหล่าทัพ และผู้แทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ หัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า และผู้แทนองค์กรภาคีเครือข่าย ภาคเอกชน ร่วมพิธีด้วย

เมื่อนายกรัฐมนตรีและภริยาเดินทางถึงสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาและปะรำพิธี นายกรัฐมนตรีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล พระสงฆ์ให้ศีลและสวดพระพุทธมนต์

จากนั้น นายกรัฐมนตรีและภริยา พร้อมด้วยคณะองคมนตรี ประธานวุฒิสภา ประธานศาลฎีกาและภริยา ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน และรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป

เสร็จแล้วนายกรัฐมนตรีถวายผ้าไตร จำนวน 10 ไตร พระสงฆ์สดัปกรณ์ อนุโมทนา นายกรัฐมนตรีกรวดน้ำรับพรและกราบลาพระรัตนตรัย พร้อมถวายความเคารพพระรูปสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ต่อจากนั้น นายกรัฐมนตรีและภริยา ประธานวุฒิสภา ประธานศาลฎีกาและภริยา ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ คณะรัฐมนตรี ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หน่วยราชการในพระองค์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้แทนผู้บัญชาการเหล่าทัพและผู้แทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ หัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า และผู้แทนองค์กรภาคีเครือข่าย ภาคเอกชน ร่วมตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 85 รูป (สมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ และพระสงฆ์) เป็นอันเสร็จพิธี

สำหรับสิ่งของที่ตักบาตรในวันนี้ จะได้นำไปมอบให้สถานสงเคราะห์ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสถานสงเคราะห์ในสังกัดกรุงเทพมหานครและวัดที่ห่างไกลต่อไป

ที่มา: http://www.thaigov.go.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ