รมต.อนุชา นำผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท 97 รูป เข้าพิธีปลงผม รับประทานผ้าไตรและเข้ารับประทานพระโอวาทจากสมเด็จพระสังฆราชฯ เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ 26 มิถุนายน 2566

ข่าวทั่วไป Friday June 16, 2023 15:21 —สำนักโฆษก

รมต.อนุชา นำผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท 97 รูป เข้าพิธีปลงผม รับประทานผ้าไตรและเข้ารับประทานพระโอวาทจากสมเด็จพระสังฆราชฯ เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ 26 มิถุนายน 2566

วันนี้ (16 มิถุนายน 2566) เวลา 13.00 น. ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบหมายนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีปลงผม พิธีรับประทานผ้าไตรและเข้ารับประทานพระโอวาทจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก และพิธีบรรพชาอุปสมบทในโครงการบรรพชาอุปสมบท 97 รูป ถวายพระกุศล สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ 26 มิถุนายน 2566 จัดขึ้นโดยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน โดยสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นเจ้าภาพ

ในช่วงเช้า รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ เข้าร่วมพิธีปลงผมในโครงการบรรพชาอุปสมบท 97 รูป ซึ่ง สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมีบรรดาญาติของผู้เข้าร่วมโครงการร่วมประกอบพิธีปลงผมอย่างคับคั่ง ส่วนในช่วงบ่ายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นำผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบพิธีรับประทานผ้าไตรและเข้ารับพระโอวาทจาก สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

สำหรับโครงการบรรพชาอุปสมบท 97 รูป มีกำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2566 มีผู้เข้าร่วมโครงการ 97 คน ประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ จากหน่วยงานภาครัฐ ผู้แทนภาคเอกชน นักศึกษาและประชาชน โดยความร่วมมือของวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรุงเทพมหานคร และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ 26 มิถุนายน 2566 และส่งเสริมให้ประชาชนจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วม รวมถึงได้ศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา

ที่มา: http://www.thaigov.go.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ