รองนายกฯ พลเอก ประวิตรฯ ติดตามความคืบหน้าการเปิดจุดผ่านแดนถาวร บ้านหนองเอี่ยน ยกระดับเศรษฐกิจชายแดน พร้อมติดตามการแก้ปัญหาแหล่งน้ำแซร์ออ ลดผลกระทบสัมพันธ์ไทย - กัมพูชา

ข่าวทั่วไป Thursday June 29, 2023 14:08 —สำนักโฆษก

รองนายกฯ พลเอก ประวิตรฯ ติดตามความคืบหน้าการเปิดจุดผ่านแดนถาวร บ้านหนองเอี่ยน ยกระดับเศรษฐกิจชายแดน พร้อมติดตามการแก้ปัญหาแหล่งน้ำแซร์ออ ลดผลกระทบสัมพันธ์ไทย - กัมพูชา

วันนี้ (29 มิถุนายน 2566) เวลา 10.00 น. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และคณะ เดินทางลงพื้นที่ จังหวัดสระแก้ว เพื่อประชุมเตรียมความพร้อมรับการเปิดจุดผ่านแดนถาวร สะพานมิตรภาพไทย - กัมพูชา (หนองเอี่ยน - สตึงบท) ณ ด่านศุลกากรอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ และติดตามการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ให้การต้อนรับ

รองนายกรัฐมนตรี รับฟังภาพรวมสรุปความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมรับการเปิดจุดผ่านแดนถาวร สะพานมิตรภาพ ไทย - กัมพูชา (หนองเอี่ยน - สตึงบท) ณ ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ซึ่งมีความคืบหน้าแล้วกว่าร้อยละ 40 และอยู่ระหว่างเร่งก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2568 ทั้งนี้ ปัจจุบันมีการนำเข้า - ส่งออก การค้าผ่านจุดผ่านแดนชั่วคราวดังกล่าว เฉลี่ยเดือนละ 7,800 ล้านบาท รถสินค้าผ่านแดนกว่า 700 คัน ซึ่งช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและการจราจรบริเวณด่านพรมแดนคลองลึก ที่เคยคับแคบให้มีความคล่องตัวมากขึ้น

รองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งฝ่ายไทย และกัมพูชา ที่ร่วมขับเคลื่อนการบริหารงานและการก่อสร้างจุดผ่านแดนถาวรแห่งใหม่ สะพานมิตรภาพ บริเวณบ้านหนองเอี่ยน - สตึงบท ร่วมกัน โดยเน้นย้ำว่า จุดผ่านแดนถาวรดังกล่าว มีความสำคัญต่อการขยายตัวของพื้นที่เศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ โดยเฉพาะจังหวัดสระแก้ว รวมทั้งเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองประเทศในภาพรวม โดยกำชับ ขอให้ทุกส่วนราชการ ให้ความสำคัญ เร่งรัดทำงานร่วมกันและประสานการปฏิบัติกับกัมพูชาอย่างใกล้ชิด ในการเตรียมความพร้อมทุกด้าน ทั้งระบบอำนวยความสะดวกคนเข้าเมือง และการผ่านสินค้าให้สามารถเปิดทำการได้อย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อยกระดับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศไปพร้อมกัน

ต่อจากนั้น รองนายกรัฐมนตรีได้เดินทางต่อไปตรวจติดตามการบริหารจัดการน้ำ อำเภอวัฒนานคร ณ อ่างเก็บน้ำแซร์ออ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และพบปะประชาชนในพื้นที่ โดยรองนายกรัฐมนตรีรับฟังการบรรยายสรุป ความคืบหน้าโครงการแก้ปัญหาคลองพรมโหด การก่อสร้างระบบส่งน้ำและอาคารประกอบโครงการอ่างเก็บน้ำแซร์ออ ซึ่งมีพื้นที่รับน้ำ 14.85 ตร.กม. พื้นที่รับประโยชน์ 5,065 ไร่ ซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จทั้งสองโครงการ จะสามารถบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ราบลุ่มตอนล่าง ตำบลท่าข้าม เทศบาลเมืองอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว และเป็นแหล่งเก็บกักน้ำสำหรับการเกษตร และอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นที่

รองนายกรัฐมนตรียังได้ย้ำ ขอให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เตรียมมาตรการรับมือฤดูฝนปี 2566 โดยเฉพาะการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงทุกกลุ่มให้เร็วและครอบคลุมทุกด้าน สำหรับการบริหารจัดการน้ำอ่างเก็บน้ำแซร์ออ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ขอให้กรมชลประทาน เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนด เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้ง จังหวัดสระแก้ว ขณะเดียวกัน ขอให้เร่งรัดดำเนินการพัฒนาลุ่มน้ำพรมโหด ตามโครงการที่ได้ศึกษาออกแบบไว้เป็นการเร่งด่วน เพื่อบรรเทาปัญหาและลดความเสียหายต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและเศรษฐกิจในพื้นที่ โดยขอให้หน่วยงานความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงดูความร่วมมือในการบริหารจัดการน้ำกับกัมพูชา ซึ่งการก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองพรมโหด พร้อมสถานีสูบน้ำ จะช่วยแก้ปัญหาน้ำหลากจากไทยไปยังกัมพูชา และลดผลกระทบกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้

ที่มา: http://www.thaigov.go.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ