รมต.อนุชา ชี้นโยบายรัฐที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนมีมากมาย ภาครัฐต้องสื่อสาร สร้างความเข้าใจให้ชัดเจน ตรงกลุ่มเป้าหมาย

ข่าวทั่วไป Monday July 24, 2023 15:42 —สำนักโฆษก

รมต.อนุชา ชี้นโยบายรัฐที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนมีมากมาย ภาครัฐต้องสื่อสาร สร้างความเข้าใจให้ชัดเจน ตรงกลุ่มเป้าหมาย

วันนี้ (24 กรกฎาคม 2566) ณ ห้องเลอคองคอร์ด บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ พร้อมด้วย พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นายธัชชญาณ์ณัช เจียรธนัทกานนท์ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายชนะศักดิ์ อัตถาวงศ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกิจกรรม ?สื่อสารงานรัฐ ชี้ชัดมาตรฐานสื่อออนไลน์? โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 600 คน ประกอบด้วย ปลัดกระทรวง โฆษกกระทรวง หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ปฏิบัติงานด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ เพื่อทำความเข้าใจกลไกการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงาน ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่สะท้อนผ่านการนำเสนอของสื่อมวลชน สามารถชี้แจงข้อเท็จจริงที่ถูกต้องจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบ โดยใช้กลไกการชี้แจงประเด็นสำคัญทันสถานการณ์หรือ ID IA IR Chat ควบคู่กับการยกระดับการทำงานสื่อออนไลน์ของหน่วยงานภาครัฐ และการอบรมหลักสูตร PR Change Agent Project

นายอนุชา กล่าวว่า ท่ามกลางสถานการณ์ข้อมูลข่าวสารและพฤติกรรมการการใช้สื่อในยุคปัจจุบัน การสื่อสารจากภาครัฐไปสู่ประชาชนต้องปรับรูปแบบให้ ?ง่าย? และ ?น่าสนใจ? เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและได้ประโยชน์จากนโยบายรัฐบาล ขณะที่คนทำงานด้านสื่อหรือผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ภาครัฐ ต้องเร่งสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้ประชาชนเกิดการรับรู้และได้ประโยชน์จากแนวนโยบายภาครัฐที่ได้ดำเนินการ ยกตัวอย่างนโยบาย ?การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก? ผ่านการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติที่มุ่งแก้ปัญหาความยากจนในระดับฐานรากของประเทศ พร้อมสอดแทรกแนวคิด ?เงินบาทแรกของแผ่นดิน? เพื่อให้ประชาชนได้บริหารจัดการที่ดินและแหล่งน้ำซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การใช้ที่ดินปลูกหญ้าให้เป็นแหล่งอาหารของโค จากนั้นก็สนับสนุนเงินทุนผ่านกองทุนหมู่บ้านฯ สนับสนุนให้คนเลี้ยงโคผ่านโครงการ ?โคล้านครอบครัว? โดยคาดว่าจะเกิดรายได้กับเกษตรกรครอบครัวละ 7,200,000 บาทในเวลา 10 ปี ซึ่งโครงการดังกล่าวกำหนดกลุ่มเป้าหมายไว้ 100,000 ครอบครัว จะเกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในเศรษฐกิจฐานรากถึง 7.2 แสนล้านบาท ซึ่งตัวอย่างดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการนำนโยบายของรัฐที่ดำเนินการผ่านหน่วยงานที่แตกต่างกันมาบอกเล่า หรือสื่อสารให้เป็นเรื่องเดียวกันเพื่อให้ประชาชนเห็นผลลัพธ์ของนโยบายภาพรวมในรูปแบบที่เข้าใจง่าย และเกิดความเข้าใจในนโยบายที่รัฐบาลได้ดำเนินการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนได้อย่างแท้จริง

?ปัจจุบันข้อมูลข่าวสารไม่ได้ถูกจำกัดเฉพาะการนำเสนอผ่านสื่อมวลชนเท่านั้น แต่ประชาชนยังสามารถเผยแพร่และส่งต่อข้อมูลข่าวสารผ่านโซเชียลมีเดีย ทำให้เกิดการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน ซึ่งกระบวนการชี้แจงประเด็นสำคัญทันต่อสถานการณ์ นับเป็นกลไกสำคัญ ในการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องระหว่างภาครัฐกับประชาชน ทั้งการยกระดับการทำงานสื่อออนไลน์และการอบรมหลักสูตร PR Change Agent Project ทำให้มาตรฐานการสื่อสารออนไลน์ของภาครัฐมียุทธศาสตร์ ?เชิงรุก? และ ?เชิงรับ? อย่างเป็นระบบ ลดความสับสนที่เกิดขึ้นในสังคม นำไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นและความร่วมมือจากประชาชน? นายอนุชา กล่าว

ที่มา: http://www.thaigov.go.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ